Zákaznícka linka +421 948 889 889Servisné oddelenie +421 908 055 513

Skip Navigation Links > Jarné sprevádzkovanie bazéna > Sprevádzkovanie prelivového bazéna ALBISTONE®

Jarné sprevádzkovanie prelivového bazéna ALBISTONE®

Návod, ako správne na jar pripraviť prelivový bazén na novú sezónu.

Pre bezproblémové fungovanie prelivového bazéna a jeho vybavenia je nevyhnutné ho na jar správne sprevádzkovať. Odporúčame Vám využiť služby našich profesionálne vyškolených technikov, ktorí Váš bazén a jeho technológiu nielen „sprevádzkujú“, ale odpovedia Vám aj na otázky, ktoré sa týkajú obsluhy technológie a riešenia možných problémov s údržbou bazénovej vody. Po dohode k Vám príde technik, ktorý Vám bazén profesionálne sprevádzkuje, vysvetlí Vám všetko krok za krokom a prípadne použije chemické prípravky určené na ošetrenie bazénovej vody.

Ak sa aj napriek nášmu odporúčaniu rozhodnete bazén sprevádzkovať svojpomocne, prečítajte si pozorne všetky uvedené odporúčania, ako správne postupovať v priebehu jarného sprevádzkovania prelivového bazéna.

Hlavné zásady prípravy prelivového bazéna:

Jarné sprevádzkovanie bazéna odporúčame vykonávať vtedy, keď teplota bazénovej vody dosiahne 10 °C. Pri týchto teplotách bazénovej vody sa zvyšuje možnosť rastu rias, tvorby a množenia baktérií a rôznych mikroorganizmov a preto je nutné začať s údržbou bazénovej vody. Keď sprevádzkujete bazén v tomto období, bezpochyby sa vyhnete následným zbytočným problémom s údržbou bazénovej vody.

Pravdepodobne ste v zimnom období postupovali podľa nášho odporúčania, ktoré sa týkalo zazimovania bazéna a technológie, teda máte odpojené čerpadlá a ostatnú technológiu (UV lampa, solnizátor, ionizácia, šesťcestný ventil a pod.), máte odpustenú bazénovú vodu a na hladine umiestnené dilatačné plaváky.

Sprevádzkovanie bazénovej technológie:

 1. Vyberte z bazéna dilatačné plaváky (prípadne PET fľaše, ktoré ste použili ako náhradu za plaváky). Pomocou sieťky umiestnenej na teleskopickej tyči odstráňte z bazéna hrubé nečistoty (lístie, ihličie, vetvičky atď.).
 2. Zatvorte všetky ventily technológie (nasávanie, výtlak obehového prípadne protiprúdového čerpadla).
 3. Vráťte na svoje miesto do plášťa bazéna zazimovaciu „prepúšťaciu“ zátku, odstráňte z prelivového žliabku zo všetkých nasávaní zátku nasávania a vráťte na svoje miesto mriežku nasávania zachytávajúcu hrubé nečistoty.

  Ak je prelivový bazén vybavený prepadom do kanalizácie, do prepadu nasávania umiestnite vložku prepadu. Dopustite vodu do bazéna, tak aby bolo v prepadovom žliabku min. 5 cm vody.

 4. Namontujte späť čerpadlá (ak boli demontované) a ostatnú technológiu. Pri spätnej montáži sa všetky spojenia technologických zariadení pripoja pomocou plastového šróbenia vybaveného tesniacimi gumovými „O“ krúžkami. Pred montážou skontrolujte čistotu dosadacích plôch a drážok plastového šróbenia. Pred dotiahnutím ošetrite „O“ krúžky vhodným prostriedkom, odporúčame naniesť malé množstvo silikónovej vazelíny, aby nedošlo k pretočeniu a poškodeniu tohto tesnenia. Platí to aj pre montáž ostatných spojovacích prvkov, napríklad montáž šesťcestného ventila. Všetky plastové šróbenia uťahujte opatrne tak, aby nedošlo k ich mechanickému poškodeniu!!
 5. Otvorte ventily. Po zavodnení technológie skontrolujte tesnosť všetkých spojov. Ak zistíte akýkoľvek únik bazénovej vody, je nevyhnutné spoj utesniť – napríklad opatrným dotiahnutím spojov alebo opätovnou demontážou a montážou skrutkových spojov. V prípade nutnosti oslovte naše „Servisné stredisko“.
 6. Pred spustením obehového (filtračného) čerpadla prepnite funkciu šesťcestného ventila do polohy „Filtrácia“. Taktiež skontrolujte, či je vlasový filter obehového čerpadla úplne čistý.
 7. Keď je všetko v poriadku, zapnite čerpadlá. Zapnutím čerpadiel sa presvedčíte o tesnosti všetkých demontovateľných spojov. Ak technológia vykazuje akýkoľvek únik vody, postupuje podľa pokynov uvedených v odseku 4. Skontrolujte tiež hladinu vody v prelivovom žliabku , prípadne ju upravte na prevádzkovú výšku (min. 5 cm).
  Dôležité! Nikdy neprepínajte funkcie šesťcestného ventila za chodu obehového čerpadla. Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu!!
 8. Ak je Váš bazén vybavený aj technológiou protiprúdu, postupujte vyššie uvedeným spôsobom. Po spustení protiprúdu skontrolujte tesnosť všetkých spojov aj ovládacích prvkov. Odskúšajte aj elektropneumatické ovládanie = tlačidlo vo vnútri skeletu. Tlačidlo musí čerpadlo protiprúdu vypnúť/zapnúť. V prípade úniku vody postupuje podľa pokynov uvedených v odseku 4.
 9. Dôležité upozornenie: vykonávajte týždennú kontrolu tesnosti všetkých spojov. Je totiž možné, že aj napriek správne vykonanej montáži môže dôjsť prevádzkou a zvyšujúcou sa teplotou bazénovej vody k uvoľneniu niektorých spojov. Následné problémy s únikom vody do priestoru technológie by mohli viesť k úplne zbytočným problémom. Ak by sa vyskytol akýkoľvek problém, ktorý by ste neboli schopní odstrániť, kontaktuje naše „Servisné stredisko“..

Hlavné zásady údržby bazénovej vody – štart do novej sezóny:

 1. Najdôležitejším faktorom pre údržbu bazénovej vody je dodržiavanie predpísaných hodnôt pH vody a voľného Cl (chlóru). Predpísané hodnoty sú v rozmedzí pH 7,2 – 7,6 a pre chlór platia hodnoty Cl 0,1 – 0,6. Tieto hodnoty je možné zmerať v podstate akýmkoľvek bežne dostupným testerom. Meranie týchto hodnôt vykonávajte vždy v rovnakú dennú hodinu, najlepšie ráno po ukončenom fi ltračnom cykle. Hodnoty pH a Cl sa v priebehu dňa môžu dosť výrazne meniť a to v závislosti od slnečného svitu, počtu kúpajúcich sa osôb a podobne.
 2. Po napustení bazénovej vody do prevádzkovej výšky odmerajte najprv hodnoty pH vody. V prípade nutnej korekcie hodnôt používajte vždy iba odporúčané chemické prostriedky = dodržiavajte aj návody na aplikáciu. Prostriedky nesmú byť v dosahu detí!!

  Malá rada: Ak pri meraní pH vody zistíte väčšiu odchýlku než dva stupne, aplikujte prostriedok na zníženie pH v menších dávkach, než je uvedené v návode. Rozdeľte znižovanie hodnoty pH aj do niekoľkých dní.

  Napríklad: Nameriate hodnotu pH 8,0. Aplikujte potrebné množstvo prostriedku na zníženie pH, avšak toto množstvo rozdeľte do troch dávok, v troch dňoch.

 3. Ak na údržbu bazénovej vody používate iba chemické prostriedky, odmerajte hodnotu voľného Cl v bazénovej vode, prípadne aplikujte prostriedok podľa návodu do bazénovej vody. Chlórové tablety odporúčame umiestniť do bežne dostupných plavákov (plávajúce dávkovače chlóru). Pri používaní chlórových tabliet je dôležitá častá kontrola koncentrácie voľného Cl. V prípade dlhodobejšieho „prechlórovania“ môže dôjsť aj k razantným zmenám farebnosti skeletu bazéna, prípadne fólie. Prechlórovaním podporujete aj prípadný vznik korózie na kovových súčastiach technológie bazéna, poprípade zastrešení.
 4. Ak na údržbu bazénovej vody používate UV lampu, je nutné aj v tomto prípade dodržať odporúčané hodnoty pH. Je možné, že v priebehu prevádzky dôjde k zhoršeniu kvality bazénovej vody, preto majte vždy pripravený aj podporný chlórový prípravok, ktorý prípadne aplikujte podľa návodu.
 5. Ak na údržbu bazénovej vody používate ionizátor, je nutné aj v tomto prípade dodržať odporúčané hodnoty pH. V tomto prípade odporúčame kontrolovať (pomocou testera) aj prítomnosť percenta Cu (medi) vo vode. Je nutné, aby nedošlo k prekročeniu odporúčaných hodnôt. Pri prekročení týchto hodnôt zariadenie na niekoľko dní odstavte z prevádzky a znovu odmerajte hodnotu Cu. V prípade sprevádzkovania bazéna nastavte riadiacu jednotku na niekoľko fi ltračných cyklov na plný výkon, potom zmerajte testerom Cu. Hneď ako zistíte prítomnosť Cu vo vode, znížte výkon riadiacej jednotky na hodnoty uvedené v návode. Je možné, že v priebehu prevádzky dôjde k zhoršeniu kvality bazénovej vody, preto majte vždy pripravený aj podporný chlórový prípravok, ktorý prípadne aplikujte podľa návodu.
 6. Ak na údržbu bazénovej vody používate solnizátor (morská soľ), je nutné aj v tomto prípade dodržať odporúčané hodnoty pH. Pri úprave pH vody používajte iba prostriedky, ktoré sú na to určené. Pri sprevádzkovaní bazéna nastavte riadiacu jednotku na niekoľko hodín na plný výkon, odmerajte hodnotu voľného Cl a zariadenie nastavte podľa návodu.

Na záver nášho odporúčania, zopár skúseností a rád:

Ak „štartujete“ bazén, teda dopustíte bazénovú vodu, namontujete a spustíte technológiu, často sa stane, že voda stratí pôvodnú farbu. Zdá sa kalnejšia, niekedy aj získa zafarbenie a podobne. Toto je bežný jav, pretože ste dopustili novú vodu, aplikovali chemické prostriedky a spustili technológiu. Bazénová voda skrátka začala reagovať s chemickými prostriedkami, so spustením technológie (ionizátor, solnizátor a pod.) a preto môže dôjsť k reakciám v bazénovej vode. Teda napríklad k reakciám solí alebo kovov, ktoré sú a budú vždy súčasťou bazénovej vody. Preto vždy pred akoukoľvek aplikáciou ďalších chemických prostriedkov, pred zvyšovaním výkonu riadiacich jednotiek inštalovaného zariadenia, dajte radšej prednosť predĺženiu fi ltračných cyklov. Ak fi ltračný cyklus predĺžite, odporúčame po dvoch dlhých cykloch vykonať preplach fi ltračného média.

Prajeme Vám, aby ste boli s našim zariadením spokojní a mohli ho používať k Vašej úplnej spokojnosti. V prípade akýchkoľvek nejasností alebo dotazov sa s dôverou obráťte na naše „Servisné stredisko“, radi Vám poradíme.

Máte záujem o odborné jarné sprevádzkovanie Vášho bazéna našim profesionálne vyškoleným technikom? Potrebujete skonzultovať jarné sprevádzkovanie Vášho bazéna? Neváhajte a kontaktujte naše servisné stredisko.

Referencie

Simona Krainová

Simona Krainová modelka “Díky ALBIXONU máme moře doma!!! Děkuji za skvělý servis a péči.”

Kúpil u nás:

Bazén prelivový obdĺžnik
Zastrešenie Casablanca flat

Profesia: modelka

Simona Krainová je svetovo známou modelkou, ktorej tvár preslávili tituly takých prestížnych časopisov, ako je americký a francúzsky Elle, Marie Claire, L'Oficiel, Madame Figaro, Biba, Cosmopolitan alebo Maxim. Magazín Stuff ju navyše v roku 2001 uviedol medzi 50 naj sexi ženami sveta. Spolupracovala s fotografmi veľkých mien. Stala sa tvárou kozmetických značiek Biotherm a L'Oreal a predvádzala pre módnych návrhárov ako je Yves Saint Laurent, Thierry Mugler, MAX MARA, Claude Montana či Castelbalzac. Na slovenskom trhu sa stala múzou takých návrhárov ako je Osmany Laffita, Blanka Matragi alebo Beáta Rajská. Svoje nadanie však uplatnila aj ako moderátorka a herečka. Pre moderovanie svojich relácií si ju vybrali napríklad medzinárodné televízie Fashion TV a American entertainment.

07.08.2019
Ota Jirák

Ota Jirák komik “ALBIXON to je on, mého srdca šampion!!!”

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový ovál
Zastrešenie Monaco future

Profesia: komik a zabávač

Ota Jirák je nielen známy komik a zabávač, ale je predovšetkým vynikajúci dabingový herec, a preto jeho hlas nachádza široké uplatnenie v najrôznejších rozprávkach a detských reláciách. Nahovoril, napríklad, postavu mimozemšťana Alfa v rovnomennom americkom rodinnom seriály. Dvadsať rokov je spojený s populárnou postavičkou Hele z detskej relácie Studio Kamarád a jeho neskorších úpravách. Vo filme DOBA ĽADOVÁ na divákov prehovoril ako mamut, daboval taktiež seriál Medvedík Pú. Potom, ako vyštudoval bábkoherectvo, ktorým sa taktiež na začiatku svojej kariéry živil, pôsobil od roku 1980 do roku 1985 v štúdiu GAG Borisa Hybnera. Dvakrát hral v Prozatimním divadle Františka Ringo Čecha, na začiatku 90. rokov hosťoval v Divadle Semafor a od roku 2003 je v angažmán v Mestskom divadle v Mladej Boleslavi.

07.08.2019
Tomáš Pöpperle

Tomáš Pöpperle hokejista “ALBIXON...tak určitě!!!”

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový ovál
Zastrešenie Monaco Futur

Profesia: hokejista

Tomáš Pöpperle začínal ako malý chlapec najprv s futbalom. Až postupom času sa presunul na ľad a postavil sa do hokejovej bránky. Vo svojej kariére bránil hokejové bránky tímov z NHL, KHL aj českej extraligy alebo reprezentácie. V súčasnosti hrá za HC Sparta Praha.

07.08.2019
Taťána Kovaříková

Taťána Kovaříková módna návrhárka “ALBIXON je nejlepší!”

Kúpil u nás:

Bazény vypláštené ťažkou fóliou

Profesia: módna návrhárka

Taťána Kovaříková je popredná česká módna návrhárka, ktorá má od roku 1995 svoju vlastnú značku TATIANA. Jej modely zahŕňajú nielen oblečenie na denné nosenie, ale aj večerné róby a svadobné šaty. Medzi jej zákazníčky patrí napríklad Helena Vondráčková, Monika Absolonová, Hana Zagorová a mnoho ďalších. Navyše sa podieľala aj na divadelných hrách alebo televíznej a filmovej tvorbe ako kostýmová výtvarníčka./

07.08.2019
Zorka a Míra Hejdovi

Zorka a Míra Hejdovi moderátorka, moderátor

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový obdĺžnik
Casablanca Infinity

Profesia: moderátorka, moderátor

Míra Hejda je známy rozhlasový a televízny moderátor. Niekoľko rokov úspešne moderuje na rádiu Kiss Proton, spolupracuje s TV Óčko, kam dodáva vlastnú reláciu "Limuzína s Mírou Hejdou", kde sa mu za tri roky vystriedalo viac ako 150 českých a slovenských osobností. S jeho ženou Zorkou ho môžete vídať každý týždeň vo Raňajkách s Novou. Je tvárou značky Reporter, produkuje reláciu o testovaní áut Autocentral a poznať ho môžete aj ako moderátora relácie Vyvolení Noví hrdinovia z roku 2007 na TV Prima.

Zorka Hejdová je známa predovšetkým ako moderátorka Raňajky s Novou a Superstar. Počuť ju však môžete aj na Európe 2 v reláciách Maxximum muziky a Víkendovej rannej show. Okrem toho je tiež tvárou značky Reporter, venuje sa modelingu a často moderuje súkromné i firemné akcie.

07.08.2019
Pavilón BOGNER

Pavilón BOGNER

Kúpili u nás:

Atypické zastrešenia

 

Špindlerův Mlýn patrí medzi najobľúbenejšie horské strediská Českej republiky. Jeho krásy si môžete vychutnávať nielen s lyžami či turistickými topánkami na nohách, ale taktiež so šálkou kávy v ruke za každého počasia a v ktoromkoľvek ročnom období. To vám umožní atypické zastrešenie vonkajšej terasy pavilónu BOGNER. V pavilóne BOGNER je možné navštíviť prostredie príjemnej kaviarne, kde len s ťažkosťami odoláte lahodnej káve s čerstvou tortou, či pizzerii, kde vám ponúknu pizzu z tých najlepších surovín, alebo predajňu s lyžiarskym a módnym oblečením, v ktorej v letných mesiacoch môžete nakúpiť značkové oblečenie za outletové ceny.

Zastrešenie sa montovalo v decembri 2009 pred návštevou prezidenta V. Klausa a vtedajšieho predsedu vlády Jana Fischera v lyžiarskom stredisku. Pod uvedeným zastrešením došlo k neformálnej schôdzke týchto najvyšších predstaviteľov štátu.

Zastrešenie je riešené ako 4-modulové zastrešenie s možnosťou parkovania všetkých modulov mimo priestoru letnej terasy. Spôsob zastrešenia terasy umožňuje jej celoročné využitie na odpočinkové posedenie bez vplyvu klimatických podmienok. V zimnom období je pod zastrešením regulovaná teplota pomocou plynového mobilného vykurovania. Na uvedenom zastrešení bolo použité originálne technické riešenie systému umiestnenia pojazdu na stene domu pri jednotlivých segmentoch zastrešenia oproti obvyklým spôsobom. Povrchová úprava konštrukcie bola vyhotovená v imitácii dreva. Boli použité nosné profily s rozmerom 70 x 50 mm.

07.08.2019
Daniel Kolář

Daniel Kolář futbalista “Děkuji za rychlou a kvalitní spolupráci s ALBIXONEM. Koupání si nemůžeme vynachválit jak my, tak naši přátelé!”

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový obdĺžnik
Casablanca Infinity

Profesia: futbalista

Daniel Kolář sa narodil 27. októbra 1985 a s futbalom začal v SK Roztoky, odkiaľ v roku 1997 odišiel do pražskej Sparty. V sezóne 2006/07 sa stal členom základnej jedenástky Sparty a podieľal sa na zisku titulu v Gambrinus lige. V roku 2014 taktiež zvíťazil v českej ankete Futbalista roku v kategórii Talent roku.

Na konci septembra 2008 prestúpil do západočeského klubu FC Viktoria Plzeň, kde sa podieľal na zisku štyroch titulov, pohára i superpohára. V úvode sezóny 2016/2017 sa tento reprezentačný stredopoliar rozhodol zmeniť pôsobisko a zamieril do tureckého Gaziantepspor, kde si vyskúšal svoje prvé zahraničné angažmán.

07.08.2019
Tomáš Zápotočný

Tomáš Zápotočný futbalista “Spolupráce s Albixonem byla skvělá, koupání je ještě lepší!.”

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový obdĺžnik
Monaco future

Profesia: futbalista

Tomáš Zápotočný sa narodil 13. 9. 1980 v Příbrami, kde taktiež začal svoju kariéru profesionálneho futbalistu. Výraznejších úspechov sa ale dočkal až v drese Slovanu Liberec, ktorý ako kapitán doviedol k majstrovskému titulu. Za sebou má taktiež zahraničný angažmán v Udinese, Besiktasi a Bursaspore. Po niekoľkých rokoch v zahraničí sa vrátil späť do Čiech, kde obliekol dres pražskej Sparty a následne Příbrami. V sezóne 2016/2017 prestúpil do druholigového Baníka Ostrava.

07.08.2019
Dagmar Patrasová a Felix Slováček

Dagmar Patrasová a Felix Slováček herečka a muzikant “Děláte nám léta radost!. Děkujeme :) ”

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový obdĺžnik
Zastrešenie Klasik

Profesia: herečka a muzikant

Dagmar Patrasová známa medzi deťmi predovšetkým ako Dáda sa narodila do umeleckej rodiny. V priebehu štúdia na konzervatóriu bola na základe konkurzu prijatá Jiřím Suchým do divadla Semafor do stáleho angažmán, kde pôsobila 17 rokov. V osemdesiatych rokoch natočila album Pasu, pasu, písničky a to urobilo z herečky speváčku pesničiek pre deti a týmto smerom sa začala uberať celá jej ďalšia umelecká cesta. Moderovala vysielanie Štúdio Kamarát, neskôr Kuřátka alebo Kouzelnou školku. S Dádou sa neodmysliteľne spája dážďovka Júlia. V súčasnej dobe vydáva vlastný časopis DÁDA, moderuje svoju reláciu na ČT s názvom Raníček s Dádou a hrá autorské predstavenia pre deti po celej Českej republike.

Felix Slováček, absolvent kroměřížskeho konzervatória a Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, predstavuje na českej hudobnej scéne špičku medzi hráčmi na klarinet a saxofón. Do jeho stáleho repertoáru patria diela z oblasti klasickej hudby, ako aj džezu a popu. Ako sólový hráč získal už mnoho cien na medzinárodných súťažiach. Svoju hudobnú mnohostrannosť vždy preukazoval taktiež ako skladateľ a od roku 1983 ako šéfdirigent Big Bandu Felixe Slováčka. Bol členom mnohých orchestrov ako napr. Orchestra Karla Vlacha a vystupoval s radom ďalších. Pravidelne sa objavoval taktiež v programoch stálice českého popu Karla Gotta. Na svojom konte má Felix Slováček viac než 500 nahraných titulov a takmer dva milióny predaných zvukových nosičov.

07.08.2019
Na úvod

Copyright © 1998 - 2022 BAZENOVYSPECIALISTA s.r.o.

Objednať si bazénového špecialistu domov.

bazenovyspecialista.sk
bazenovyspecialista.sk

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.