Zákaznícka linka +421 948 889 889Servisné oddelenie +421 908 055 513

Skip Navigation Links > Zazimovanie bazéna ALBISTONE®

Zazimovanie bazéna ALBISTONE®

Ideme na to. Zazimovávame bazén a bazénové príslušenstvo.

Zazimovanie bazéna odporúčame realizovať vtedy, keď teplota bazénovej vody klesne pod 10 °C. Ak teplota bazénovej vody nepoklesne pod túto hranicu, mala by byť v prevádzke aj všetka nainštalovaná technológia. Po skončení kúpacej sezóny, teda zhruba v čase, keď teplota bazénovej vody klesne pod 20 °C, odporúčame skrátiť prevádzku technológie (obehového čerpadla) približne o 2/3 pôvodného nastavenia. Ponechajte v prevádzke aj iné zariadenia, ktoré udržujú bazénovú vodu, ako napríklad: UV lampa, ionizátor, zariadenie na báze morskej soli. Ak používate na údržbu bazénovej vody iba bazénovú chémiu, je nevyhnutné kontrolovať cca raz za 14 dní hodnoty pH vody a chlóru. Pokiaľ je to potrebné, upravte tieto hodnoty na odporúčané rozmedzie.

Prečo odporúčame uskutočniť zazimovanie bazéna v jesenných mesiacoch?

Pri teplotách pod 10 °C sa v bazénovej vode znižujú procesy množenia baktérií, rias a mikroorganizmov na minimum. Odporúčame, aby bola bazénová voda pri zazimovaní bazéna čistá a s upraveným pH.

 1. Na kvalitné a dlhodobé zazimovanie bazénovej vody je nevyhnutné, aby bola bazénová voda pred zazimovaním čistá. To je podstatné aj pri samotnom bazéne. Nezabudnite preto povysávať dno a steny bazéna.
 2. Pomocou funkcie „Preplach“ dôkladne prepláchnite filter. „Preplach“ je jednou z činností (polôh) šesťcestného ventila, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou filtračnej nádoby. Túto funkciu nechajte v prevádzke radšej dlhší čas. O dokonale vykonanom preplachu filtračného média (piesku) Vás ubezpečí vizuálna kontrola vypustenej bazénovej vody. Tá musí byť čistá. Pokiaľ ste filtračné médium vyčistili stopercentne, potom máte zároveň vykonanú prípravu aj na jarné obdobie.
  Nezabudnite: Pri funkcii „Preplach“ bude zo šesťcestného ventila odtekať (relatívne silným prúdom) bazénová voda, ktorá by tak mohla zatopiť miesto umiestnenia technológie (filtračnej nádoby). Ak nie je šesťcestný ventil pripojený na odpadové potrubie, môžete na odvod odtekajúcej vody využiť vysávačovú hadicu. Koncovku hadice upevnite náležitým spôsobom, nesmie dôjsť k jej uvoľneniu.
 3. Odporúčame upraviť bazénovú vodu na ideálnu hodnotu pH (7,0 – 7,4).
 4. Nachystajte si mechanický čistič dna, teleskopickú tyč a vysávačovú hadicu.
 5. Zo skimmera vyberte košík na hrubé nečistoty, koncovku hadice vysávača umiestnite „do dna“ skimmera (môžete tiež použiť nadstavec, tzv. hadicový tŕň). Dno skimmera a nadstavec sú vybavené závitom. Priskrutkujte nadstavec ľahko do dna skimmera na max. 1 – 2 závity. Niektoré typy bazénov nemajú skimmer vybavený závitom ani nadstavcom (tŕňom). V tomto prípade vsuňte koncovku vysávačovej hadice priamo do nasávania skimmera.
 6. Na ďalšie nevyhnutné odpustenie bazénovej vody využite ďalšiu funkciu šesťcestného ventila, ktorou je „Odpad“.
  Nezabudnite: Na túto funkciu musíte použiť mechanický vysávač. Tento mechanický vysávač je ponorený aj s hadicou na dno skeletu bazéna. Ak spustíte obehové čerpadlo a na šesťcestnom ventile zvolíte funkciu „Odpad“, je dôležité, aby ste si uvedomili, že vypúšťaná voda bude odtekať zo šesťcestného ventila relatívne silným prúdom. V tomto okamihu musíte použiť vhodnú hadicu na odvod tejto vody z miesta umiestnenia technológie (filtračnej nádoby). Po napojení šesťcestného ventila na odpadové potrubie máte tento problém vyriešený.
 7. Hladinu bazénovej vody je dôležité odpustiť pod všetku namontovanú technológiu – t. j. cca 10 – 20 cm pod technologickými priestupmi. Technologickými priestupmi máme na mysli trysky, skimmer a hlavu protiprúdu. Ak máte plastový skelet bazéna so vstavaným schodiskom (schody v rohu, schody v lagúne a pod.), je potrebné, aby ste vypustili hladinu bazénovej vody na úroveň 2. schodu.
 8. Ak je súčasťou bazéna aj reflektor (bazénové svetlo), je potrebné svetlo demontovať. Vyberte stredový plastový rámik. Pod týmto rámikom je uložená 1 samorezná skrutka. Túto skrutku vyskrutkujte, nakloňte telo svetla smerom do bazéna a jemným ťahom hore svetlo vyberte. Na tele svetla zo zadnej strany je pripojený dostatočne dlhý pripojovací kábel. Pripojovací kábel uvoľnite a svetlo postavte na vrchný okraj bazéna.
 9. Ak je Váš bazén vybavený rebríkom z nehrdzavejúcej ocele (schodíky), odporúčame, aby ste schodíky vybrali z uloženia a ošetrili ich prípravkom Silichrom.
 10. Po vypustení bazénovej vody je dôležité, aby ste vypustili aj filtračnú nádobu. V spodnom diele vypúšťacej nádoby sú umiestnené dve vypúšťacie skrutky. Menšia skrutka je určená na vypúšťanie vody – tú povoľte.
  Dôležité! Väčšia z oboch skrutiek je určená na výmenu filtračného média – tú teda v žiadnom prípade nepovoľujte.

  V prípade vypúšťania filtračnej nádoby je možné zvoliť aj iný spôsob. Rozpojte skrutkové spoje šesťcestného ventila, uvoľnite veľkú prevlečnú maticu a vyberte celý ventil smerom hore. Odporúčame otočiť pákou ventila do medzipolohy (poloha medzi jednotlivými funkciami). Ventil uschovajte. Ak máte tento krok hotový, môžete začať s vysávaním vody z filtračnej nádoby. Vodu vysajte pomocou vysávača na vodu.

  Dôležité je, aby ste vypúšťaciu skrutku ponechali počas celého zimného obdobia voľnú – teda vyskrutkovanú. Zároveň odporúčame demontovať manometer tlaku a odstrániť z neho všetku vodu, pretože by mohlo dôjsť k jeho nenapraviteľnému poškodeniu.

  Do vypustenej filtračnej nádoby (do piesku) použite malé množstvo dezinfekčného prostriedku, napríklad Savo, ktoré je priamo určené na bazény.

 11. Odpojte filtračné čerpadlo. Odporúčame, aby ste filtračné čerpadlo úplne odpojili a uskladnili ho na teplom a suchom mieste. Je tu aj možnosť nechať čerpadlo v šachte, ale potom je nevyhnutné, aby ste vyskrutkovali vypúšťaciu skrutku! Tá sa nachádza na spodnej strane tela čerpadla. Následne je potrebné odskrutkovať veko vlasového filtra a vytiahnuť tesnenie.
 12. Ďalší krok, ktorý Vás čaká, je zazimovať protiprúd (ak je súčasťou výbavy bazéna). Počas zazimovania protiprúdu je dôležité, aby ste vyskrutkovali vypúšťaciu skrutku na tele čerpadla a potom odpojili nákrutky (výtlak, nasávanie) z čerpadla. Uzavieracie ventily musíte nechať otvorené. Vypúšťacia skrutka je umiestnená na spodnej strane tela čerpadla.
 13. Nasledujúci bod je veľmi dôležitý, preto mu naozaj venujte pozornosť

  Po vyššie uvedenom postupe je dôležité, aby ste otvorili všetky uzavieracie ventily (nasávanie, výtlak technológie, nasávanie a výtlak protiprúdu) a presvedčili sa, že v technológii nezostala vôbec žiadna voda. Kontrolu, či je technológia skutočne bez zvyškov vody, môžete urobiť pomocou vodného vysávača, prípadne pomocou stlačeného vzduchu (max. tlak 1,5 bar). Po určitom čase od odstavenia bazéna je potrebné skontrolovať voľnosť (priechodnosť) potrubia. Občasná vizuálna kontrola je postačujúca.

 14. Ďalej je potrebné zabezpečiť, aby bazénová voda nezamrzla. Na hladine bazéna sa nesmie vytvoriť súvislá vrstva ľadu. Na dostatočnú dilatáciu prípadnej vrstvy ľadu Vám stačí použiť tzv. dilatačné plaváky. Tieto plaváky si u nás môžete kúpiť. Ak sa rozhodnete pre dilatačné plaváky, je potrebné si ich zaobstarať dostatočné množstvo. Vzájomným spojením plavákov musí dôjsť k vytvoreniu reťaze, ktorá je taká dlhá, aby sa dala uhlopriečne rozložiť na hladine bazéna. Pre bazén 3 x 6 metrov je ideálnych 10 – 12 kusov dilatačných plavákov.

  Vhodnou náhradou dilatačných plavákov môžu byť aj PET fľaše, ktoré naplníte sčasti pieskom. Fľaša musí byť v bazénovej vode ponorená cca do dvoch tretín. Pokiaľ zvolíte použitie PET fliaš, tak ich musíte medzi sebou zviazať – vytvoriť z nich reťaz. Pre bazén 3 x 6 metrov je potrebných približne 80 fl iaš.

  Odporúčame investovať do kúpy dilatačných plavákov. Tie majú totiž hneď niekoľko výhod oproti PET fľašiam. Oveľa lepšie sa skladujú. Majú trvalú výplň a v neposlednom rade sú oveľa vzhľadnejšie ako plastové fľaše.

 15. Posledným bodom je aplikácia zazimovacieho prostriedku do bazénovej vody. Pri aplikácii zazimovacieho roztoku je potrebné postupovať podľa pokynov, ktoré sú uvedené na zakúpenom roztoku. Dajte však pozor, na týchto prípravkoch sa totiž obvykle uvádza pomer množstva zazimovacieho roztoku na 1 m3 vody. Zároveň je obmedzená doba ochrany bazénovej vody.

Upozornenie čoho by ste sa mali vyvarovať

V žiadnej z častí technológie bazéna nesmie zostať voda (čerpadlá, filtračná nádoba, potrubie a pod.). Technológia (potrubie) je vyspádovaná a to buď do bazéna, alebo do technologickej miestnosti, prípadne ešte do šachty (strojovne). V niektorých prípadoch je pozdĺž dráhy vedenia potrubia odvodňovacia nádrž. V nej je dôležité rozpojiť všetky nákrutky či ventily a nechať ich tak po celú zimu.

Ak sú na technológii (potrubí) rozložené nákrutky či skrutkované záslepky slúžiace na odvodnenie „mŕtvych“ miest, povoľte ich a nechajte ich počas zimného obdobia otvorené. V niektorých prípadoch to môžete riešiť povolením guľového ventila (napr. pri tzv. bypassoch).

Počas zimy musí byť hladina bazénovej vody pod úrovňou akýchkoľvek technologických priestupov (trysky, skimmer, protiprúd a pod.). Môže sa stať, že ste odpustili vodu z bazéna pod úroveň technologických priestupov. Napriek tomu však došlo vplyvom dažďových a snehových zrážok k jej zvýšeniu. Akonáhle by hladina vody vo Vašom zazimovanom bazéne stúpla, je nevyhnutné, aby ste zaistili jej odpustenie (napríklad pomocou ponorného čerpadla). Úroveň vody nesmie dosahovať k spodným hranám technologických priestupov (pozri bod 7.)

Vypnite centrálny hlavný vypínač - prúdový chránič, aby sa nestalo, že dôjde k spusteniu motora alebo rozsvieteniu svetla „nasucho“ (bez vody).

Ak máte bazén vybavený zariadením na bezchlórovú úpravu vody (UV lampa, dezinfekčný ionizátor alebo zariadenie na údržbu bazénovej vody pomocou morskej soli), je vhodné zazimovať aj toto príslušenstvo podľa návodu na obsluhu. Ďalej je nevyhnutné, aby ste demontovali riadiace jednotky tohto príslušenstva a uložili ich na suchom, teplom mieste. V prípade solinátora je potrebná demontáž vlastnej cely.

Solárne plastové absorbéry (kolektory) odporúčame zazimovať ešte pred zazimovaním samotného bazéna. Už prvý októbrový mrazík môže totiž na nich spôsobiť nenapraviteľné škody. V tomto období už intenzita slnka nestačí na ohrev bazénovej vody a ak je zariadenie bez prevádzky, potom sa voda stojaca dlho v kolektoroch kazí. Na každej zostave je umiestnená jedna alebo viacero odvodňovacích zátok. Tie odskrutkujte a po vykvapkaní vody ich vráťte späť. Nezabudnite ich znovu naskrutkovať. Pri strechách s malým spádom je potrebné kolektory nadvihnúť – alebo pri náročnejšie uchytených paneloch kolektory prefúknúť vzduchovačom, ktorý tak zaručí ich 100 % odvodnenie a vysušenie. Na poškodenie zapríčinené roztrhnutím mrazom v dôsledku nesprávneho odvodnenia (alebo prerazením ostrým predmetom) sa záruka nevzťahuje! Nezabudnite príslušným ističom vypnúť automatiku solárneho ohrevu!

Máte záujem o odborné zazimovanie Vášho bazéna naším profesionálne vyškoleným technikom? Potrebujete skonzultovať zazimovanie Vášho bazéna? Neváhajte a kontaktujte naše servisné stredisko:

Referencie

Simona Krainová

Simona Krainová modelka “Díky ALBIXONU máme moře doma!!! Děkuji za skvělý servis a péči.”

Kúpil u nás:

Bazén prelivový obdĺžnik
Zastrešenie Casablanca flat

Profesia: modelka

Simona Krainová je svetovo známou modelkou, ktorej tvár preslávili tituly takých prestížnych časopisov, ako je americký a francúzsky Elle, Marie Claire, L'Oficiel, Madame Figaro, Biba, Cosmopolitan alebo Maxim. Magazín Stuff ju navyše v roku 2001 uviedol medzi 50 naj sexi ženami sveta. Spolupracovala s fotografmi veľkých mien. Stala sa tvárou kozmetických značiek Biotherm a L'Oreal a predvádzala pre módnych návrhárov ako je Yves Saint Laurent, Thierry Mugler, MAX MARA, Claude Montana či Castelbalzac. Na slovenskom trhu sa stala múzou takých návrhárov ako je Osmany Laffita, Blanka Matragi alebo Beáta Rajská. Svoje nadanie však uplatnila aj ako moderátorka a herečka. Pre moderovanie svojich relácií si ju vybrali napríklad medzinárodné televízie Fashion TV a American entertainment.

07.08.2019
Ota Jirák

Ota Jirák komik “ALBIXON to je on, mého srdca šampion!!!”

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový ovál
Zastrešenie Monaco future

Profesia: komik a zabávač

Ota Jirák je nielen známy komik a zabávač, ale je predovšetkým vynikajúci dabingový herec, a preto jeho hlas nachádza široké uplatnenie v najrôznejších rozprávkach a detských reláciách. Nahovoril, napríklad, postavu mimozemšťana Alfa v rovnomennom americkom rodinnom seriály. Dvadsať rokov je spojený s populárnou postavičkou Hele z detskej relácie Studio Kamarád a jeho neskorších úpravách. Vo filme DOBA ĽADOVÁ na divákov prehovoril ako mamut, daboval taktiež seriál Medvedík Pú. Potom, ako vyštudoval bábkoherectvo, ktorým sa taktiež na začiatku svojej kariéry živil, pôsobil od roku 1980 do roku 1985 v štúdiu GAG Borisa Hybnera. Dvakrát hral v Prozatimním divadle Františka Ringo Čecha, na začiatku 90. rokov hosťoval v Divadle Semafor a od roku 2003 je v angažmán v Mestskom divadle v Mladej Boleslavi.

07.08.2019
Tomáš Pöpperle

Tomáš Pöpperle hokejista “ALBIXON...tak určitě!!!”

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový ovál
Zastrešenie Monaco Futur

Profesia: hokejista

Tomáš Pöpperle začínal ako malý chlapec najprv s futbalom. Až postupom času sa presunul na ľad a postavil sa do hokejovej bránky. Vo svojej kariére bránil hokejové bránky tímov z NHL, KHL aj českej extraligy alebo reprezentácie. V súčasnosti hrá za HC Sparta Praha.

07.08.2019
Taťána Kovaříková

Taťána Kovaříková módna návrhárka “ALBIXON je nejlepší!”

Kúpil u nás:

Bazény vypláštené ťažkou fóliou

Profesia: módna návrhárka

Taťána Kovaříková je popredná česká módna návrhárka, ktorá má od roku 1995 svoju vlastnú značku TATIANA. Jej modely zahŕňajú nielen oblečenie na denné nosenie, ale aj večerné róby a svadobné šaty. Medzi jej zákazníčky patrí napríklad Helena Vondráčková, Monika Absolonová, Hana Zagorová a mnoho ďalších. Navyše sa podieľala aj na divadelných hrách alebo televíznej a filmovej tvorbe ako kostýmová výtvarníčka./

07.08.2019
Zorka a Míra Hejdovi

Zorka a Míra Hejdovi moderátorka, moderátor

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový obdĺžnik
Casablanca Infinity

Profesia: moderátorka, moderátor

Míra Hejda je známy rozhlasový a televízny moderátor. Niekoľko rokov úspešne moderuje na rádiu Kiss Proton, spolupracuje s TV Óčko, kam dodáva vlastnú reláciu "Limuzína s Mírou Hejdou", kde sa mu za tri roky vystriedalo viac ako 150 českých a slovenských osobností. S jeho ženou Zorkou ho môžete vídať každý týždeň vo Raňajkách s Novou. Je tvárou značky Reporter, produkuje reláciu o testovaní áut Autocentral a poznať ho môžete aj ako moderátora relácie Vyvolení Noví hrdinovia z roku 2007 na TV Prima.

Zorka Hejdová je známa predovšetkým ako moderátorka Raňajky s Novou a Superstar. Počuť ju však môžete aj na Európe 2 v reláciách Maxximum muziky a Víkendovej rannej show. Okrem toho je tiež tvárou značky Reporter, venuje sa modelingu a často moderuje súkromné i firemné akcie.

07.08.2019
Pavilón BOGNER

Pavilón BOGNER

Kúpili u nás:

Atypické zastrešenia

 

Špindlerův Mlýn patrí medzi najobľúbenejšie horské strediská Českej republiky. Jeho krásy si môžete vychutnávať nielen s lyžami či turistickými topánkami na nohách, ale taktiež so šálkou kávy v ruke za každého počasia a v ktoromkoľvek ročnom období. To vám umožní atypické zastrešenie vonkajšej terasy pavilónu BOGNER. V pavilóne BOGNER je možné navštíviť prostredie príjemnej kaviarne, kde len s ťažkosťami odoláte lahodnej káve s čerstvou tortou, či pizzerii, kde vám ponúknu pizzu z tých najlepších surovín, alebo predajňu s lyžiarskym a módnym oblečením, v ktorej v letných mesiacoch môžete nakúpiť značkové oblečenie za outletové ceny.

Zastrešenie sa montovalo v decembri 2009 pred návštevou prezidenta V. Klausa a vtedajšieho predsedu vlády Jana Fischera v lyžiarskom stredisku. Pod uvedeným zastrešením došlo k neformálnej schôdzke týchto najvyšších predstaviteľov štátu.

Zastrešenie je riešené ako 4-modulové zastrešenie s možnosťou parkovania všetkých modulov mimo priestoru letnej terasy. Spôsob zastrešenia terasy umožňuje jej celoročné využitie na odpočinkové posedenie bez vplyvu klimatických podmienok. V zimnom období je pod zastrešením regulovaná teplota pomocou plynového mobilného vykurovania. Na uvedenom zastrešení bolo použité originálne technické riešenie systému umiestnenia pojazdu na stene domu pri jednotlivých segmentoch zastrešenia oproti obvyklým spôsobom. Povrchová úprava konštrukcie bola vyhotovená v imitácii dreva. Boli použité nosné profily s rozmerom 70 x 50 mm.

07.08.2019
Daniel Kolář

Daniel Kolář futbalista “Děkuji za rychlou a kvalitní spolupráci s ALBIXONEM. Koupání si nemůžeme vynachválit jak my, tak naši přátelé!”

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový obdĺžnik
Casablanca Infinity

Profesia: futbalista

Daniel Kolář sa narodil 27. októbra 1985 a s futbalom začal v SK Roztoky, odkiaľ v roku 1997 odišiel do pražskej Sparty. V sezóne 2006/07 sa stal členom základnej jedenástky Sparty a podieľal sa na zisku titulu v Gambrinus lige. V roku 2014 taktiež zvíťazil v českej ankete Futbalista roku v kategórii Talent roku.

Na konci septembra 2008 prestúpil do západočeského klubu FC Viktoria Plzeň, kde sa podieľal na zisku štyroch titulov, pohára i superpohára. V úvode sezóny 2016/2017 sa tento reprezentačný stredopoliar rozhodol zmeniť pôsobisko a zamieril do tureckého Gaziantepspor, kde si vyskúšal svoje prvé zahraničné angažmán.

07.08.2019
Tomáš Zápotočný

Tomáš Zápotočný futbalista “Spolupráce s Albixonem byla skvělá, koupání je ještě lepší!.”

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový obdĺžnik
Monaco future

Profesia: futbalista

Tomáš Zápotočný sa narodil 13. 9. 1980 v Příbrami, kde taktiež začal svoju kariéru profesionálneho futbalistu. Výraznejších úspechov sa ale dočkal až v drese Slovanu Liberec, ktorý ako kapitán doviedol k majstrovskému titulu. Za sebou má taktiež zahraničný angažmán v Udinese, Besiktasi a Bursaspore. Po niekoľkých rokoch v zahraničí sa vrátil späť do Čiech, kde obliekol dres pražskej Sparty a následne Příbrami. V sezóne 2016/2017 prestúpil do druholigového Baníka Ostrava.

07.08.2019
Dagmar Patrasová a Felix Slováček

Dagmar Patrasová a Felix Slováček herečka a muzikant “Děláte nám léta radost!. Děkujeme :) ”

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový obdĺžnik
Zastrešenie Klasik

Profesia: herečka a muzikant

Dagmar Patrasová známa medzi deťmi predovšetkým ako Dáda sa narodila do umeleckej rodiny. V priebehu štúdia na konzervatóriu bola na základe konkurzu prijatá Jiřím Suchým do divadla Semafor do stáleho angažmán, kde pôsobila 17 rokov. V osemdesiatych rokoch natočila album Pasu, pasu, písničky a to urobilo z herečky speváčku pesničiek pre deti a týmto smerom sa začala uberať celá jej ďalšia umelecká cesta. Moderovala vysielanie Štúdio Kamarát, neskôr Kuřátka alebo Kouzelnou školku. S Dádou sa neodmysliteľne spája dážďovka Júlia. V súčasnej dobe vydáva vlastný časopis DÁDA, moderuje svoju reláciu na ČT s názvom Raníček s Dádou a hrá autorské predstavenia pre deti po celej Českej republike.

Felix Slováček, absolvent kroměřížskeho konzervatória a Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, predstavuje na českej hudobnej scéne špičku medzi hráčmi na klarinet a saxofón. Do jeho stáleho repertoáru patria diela z oblasti klasickej hudby, ako aj džezu a popu. Ako sólový hráč získal už mnoho cien na medzinárodných súťažiach. Svoju hudobnú mnohostrannosť vždy preukazoval taktiež ako skladateľ a od roku 1983 ako šéfdirigent Big Bandu Felixe Slováčka. Bol členom mnohých orchestrov ako napr. Orchestra Karla Vlacha a vystupoval s radom ďalších. Pravidelne sa objavoval taktiež v programoch stálice českého popu Karla Gotta. Na svojom konte má Felix Slováček viac než 500 nahraných titulov a takmer dva milióny predaných zvukových nosičov.

07.08.2019
Na úvod

Copyright © 1998 - 2022 BAZENOVYSPECIALISTA s.r.o.

Objednať si bazénového špecialistu domov.

bazenovyspecialista.sk
bazenovyspecialista.sk

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.