Zákaznícka linka +421 948 889 889Servisné oddelenie +421 908 055 513

Bazénové čerpadlo FXP

Bazénové cirkulačné čerpadlo je nevyhnutnou súčasťou každého bazéna vybaveného filtračným okruhom.

 • Základné informácie
 • Technické parametre

Bazénové čerpadlo s horizontálnou odstredivou konštrukciou je koncipované práve na použitie v rámci filtračného okruhu.

Hlavnou funkciou tohto čerpadla je cirkulácia (obeh) vody v bazénoch. Inštaluje sa do filtračného okruhu pred vlastnú filtračnú nádobu. Zaisťuje čerpanie vody privádzanej do bazéna a odvádzanej z bazéna. Tieto čerpadlá sú vybavené odnímateľným košom, ktorý slúži na zachytenie malých pevných telies a nečistôt.

Všetky typy bazénových čerpadiel série FXP sa vyrábajú s týmito parametrami:

 • elektrické napätie 1 x 220/230 V, 50 Hz
 • trieda izolácie F
 • vodovzdorný typ: IP-44
 • hladina hluku: nižšia ako 70 dB
 • maximálna teplota prostredia + 40 °C
 • teplota vody v rozmedzí od 0 do 40 °C
 • maximálny prípustný pracovný tlak 2 bary
 • maximálna sila rázu 3 kgs

Ak bude bazénové čerpadlo v prevádzke s uzatvoreným ventilom, je nutné, aby bol vstupný tlak po celú túto dobu nižší, ako maximálne prípustný pracovný tlak čerpadla.

Bazénové čerpadlá FXP majú maximálnu nasávaciu výšku 8 m a maximálnu výšku samonasávania 4 m.

Typ čerpadla Max. prietok Hmotnosť
FXP 150 10,2 m3/h 5,0 kg
FXP 250 11,6 m3/h 6,0 kg
FXP 370 14,2 m3/h 8,0 kg
FXP 550 15,7 m3/h 9,0 kg
FXP 750 16,5 m3/h 9,5 kg

Montáž bazénových čerpadiel:

Pokiaľ využívate čerpadlo pre plavecké bazény, nainštalujte ho medzi odlučovač a filter. Majte na pamäti, že je veľmi dôležité umiestniť čerpadlo na rovný a pevný základ. K tomuto podkladu je potrebné čerpadlo priskrutkovať (na to určenými skrutkami). Čerpadlo musí byť umiestnené tak, aby bol hriadeľ v horizontálnej polohe a kryt predfiltra hore. Zároveň je potrebné, aby bol prístupný priehľadný kryt, pod ktorým je umiestnený kôš predfiltra, ktorý je treba raz za čas vyčistiť.

Nasávacia rúrka by mala mať minimálne rovnaký priemer ako nasávanie čerpadla. Aby ste znížili dobu samonasávania, vždy používajte priame a krátke nasávacie potrubia so stálym sklonom. Ak prekročí dĺžka nasávacieho potrubia 10 metrov, musíte počítať so stratou tlaku. Rúrky je potrebné zmontovať tak, aby sa predišlo akýmkoľvek únikom do vnútorného prostredia. Rúrky je potrebné nainštalovať tak, aby žiadne výkyvy tlaku, ktoré by boli spôsobené zmenami teploty, nemali vplyv na bazénové čerpadlo.

Plastové rúrky a spoje musia byť vodotesne prepojené. Ak chcete použiť nasávaciu hadicu, je potrebné, aby bola nestlačiteľná (so špirálovou výstužou). Je nutné, aby bola nasávacia rúrka/hadica čo najkratšia, a to preto, aby boli zabezpečené optimálne pracovné podmienky. Odporúčame vám, aby ste na oba konce namontovali uzatváracie ventily a tak oddelili čerpadlo.

Čerpadlo nie je schopné fungovať s uzatvoreným vypúšťacím ventilom. Pokiaľ by to tak bolo, mohlo by dôjsť k zvýšeniu teploty a následnej tvorbe pary, ktorá by mohla vážne poškodiť čerpadlo.

Ak nemôžete vylúčiť možnosť, že bude bazénové čerpadlo pracovať s uzatvoreným vypúšťacím ventilom, je nutné pripojiť k vypúšťaciemu potrubiu jeden obtokový/kalový ventil. Tým bude zabezpečený minimálny prietok čerpadlom.

Na minimalizovanie prípadného hluku odporúčame nainštalovať tzv. tlmič vibrácií. Ten sa inštaluje do vstupu nasávania i výtlaku a ďalej medzi základovú dosku a čerpadlo.

Na boku motora bazénového čerpadla je umiestnený ventilátor, ktorý ochladzuje motor čerpadla. Aj napriek tomu je ale nutné čerpadlo nainštalovať na dobre vetrané miesto chránené pred možným zamrznutím.

 • Pokiaľ je čerpadlo nainštalované vonku, musí byť chránené vhodným krytom.
 • Pokiaľ je čerpadlo nainštalované do šachty, je potrebné zaistiť dostatočný prívod vzduchu, aby nedošlo k poškodeniu motora nedostatočným odvetrávaním (vnútorná teplota nesmie prekročiť 50 °C).

Elektrická inštalácia bazénových čerpadiel:

Pred zložením veka spojovacej skrinky, akoukoľvek manipuláciou a demontážou čerpadla zabezpečte, aby bolo vždy odpojené od elektrickej siete. Elektrickú inštaláciu musí vykonať odborník v súlade s miestnymi normami.

 • Bazénové čerpadlo musí byť pripojené na prúdový chránič, ktorého menovitý zvyškový pracovný prúd nie je vyšší ako 30 mA.
 • Bazénové čerpadlo musí byť zapojené k externému vypínaču.
 • Napätie a frekvencia sú uvedené na typovom štítku. Presvedčte sa, že je motor vhodný pre používané elektrické napájanie.
 • Motor sa pripája do elektrickej siete podľa výkresu. Na pripojenie je treba použiť príslušný kábel v zhode s miestnymi normami.
 • Ak je napájací prívod poškodený, musí ho vymeniť výrobca, servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo vzniku nebezpečnej situácie.
 • V prípade preťaženia sa motora automaticky vypne. Automaticky sa uvedie do chodu v momente, keď sa teplota opäť zníži.

Zapojenie bazénových čerpadiel:

Nezapájajte bazénové čerpadlá v priebehu zalievania alebo čistenia.

Správne zaliatie čerpadla spoznáte tak, že je pod priehľadným vekom voda. Šípky na skrini čerpadla ukazujú správny smer otáčania.

Aby sa v priebehu zapojenia vytvorila maximálna nasávacia kapacita, uzavrite vypúšťací ventil, zapnite bazénové čerpadlo a pomaly povoľujte vypúšťací ventil. Ak nebude čerpadlo po 5 minútach správne pracovať, zastavte ho a skontrolujte úroveň hladiny vody v nasávacom potrubí a vo vani čerpadla.

Postup pri čistení koša predfiltra bazénových čerpadiel:

Presvedčte sa, že je odpojené napájanie a nie je teda možné ho náhodne pripojiť predtým, ako má byť čerpadlo znovu zapojené.

Filtračný kôš je potrebné denne kontrolovať, a pokiaľ je to nutné, treba ho vyčistiť. Skôr ako otvoríte kryt predfiltra, zatvorte plniaci a vypúšťací ventil.

Ihneď po vyčistení čerpadla ho opäť zalejte a zaklapnite kryt predfiltra. Potom môže byť čerpadlo znova uvedené do prevádzky.

Vykonávať čistenie pomocou vysokotlakového zariadenia nie je dovolené.

Zazimovanie bazénových čerpadiel:

Keď nebudete bazénové čerpadlo používať v priebehu zimy, vyberte z bazénového čerpadla všetky zátky a hadice. Zo všetkých potrubí vypustite zvyšky vody. Zátky uložte vo filtračnom koši.

Ak chcete bazénové čerpadlo vypustiť, musíte vyskrutkovať vypúšťaciu zátku (69) zo skrinky čerpadla. Vypúšťaciu zátku zaskrutkujte až vtedy, keď sa bude bazénové čerpadlo opäť používať.

Bazénové čerpadlo uložte v suchej a teplej miestnosti. Bazénové čerpadlo nezakrývajte pomocou plastových fólií. Predídete tak kondenzácii.

Ak je čerpadlo namontované pevne na mieste a tým pádom z neho nie je možné vypustiť vodu, je nevyhnutné ochrániť bazénové čerpadlo pred zamrznutím. Ako ochranu pred zamrznutím môžete použiť roztok zložený zo 40 % propylénalkoholu a 60 % vody. Nikdy nepoužívajte prostriedky ako napríklad polypropylénglykol, pretože sú vysoko jedovaté a mohli by poškodiť bazénové čerpadlo.

Starostlivosť o bazénové čerpadlá:

Presvedčte sa, že je odpojené napájanie a nie je teda možné ho náhodne pripojiť predtým, ako má byť čerpadlo znovu zapojené.

Čerpadlo je koncipované tak, aby za bežných prevádzkových podmienok nepotrebovalo údržbu. Ložiská motora sú trvalo premazávané.

Pravidelne by ste mali čistiť filtračný kôš bazénového čerpadla. Bazénové čerpadlo by ste nemali zapínať bez tohto koša.

Prípadné problémy a ich následné riešenie:

Problém Príčina Riešenie
Čerpadlo pracuje, ale neplní sa. V nádržke so sitkom sa nenachádza voda. Doplňte vodu.
Čerpadlo nie je vyčistené. Vyčistite čerpadlo.
Nie je voda v potrubí/nasávacej hadici. Doplňte vodu.
Prepravné veko nie je správne uzatvorené. Skontrolujte kôš predfiltra. Dobre utiahnite skrutky veka.
Príliš veľká nasávacia výška. Maximálna výška sú 3 metre.
Prepúšťa mechanické tesnenie.  
Čerpadlo nepracuje spoľahlivo. Nesprávny smer otáčania. (3 fázové čerpadlá) Zmeňte smer otáčania.
Kôš predfiltra alebo odlučovač je špinavý alebo zanesený. Vyčistite kôš predfiltra.
Hladina vody v bazéne je príliš Zvýšte hladinu vody v bazéne.
Potrubie/hadica je čiastočne zanesená nečistotami. Vyčistite potrubie/nasávaciu hadicu.

Referencie

Simona Krainová

Simona Krainová modelka “Díky ALBIXONU máme moře doma!!! Děkuji za skvělý servis a péči.”

Kúpil u nás:

Bazén prelivový obdĺžnik
Zastrešenie Casablanca flat

Profesia: modelka

Simona Krainová je svetovo známou modelkou, ktorej tvár preslávili tituly takých prestížnych časopisov, ako je americký a francúzsky Elle, Marie Claire, L'Oficiel, Madame Figaro, Biba, Cosmopolitan alebo Maxim. Magazín Stuff ju navyše v roku 2001 uviedol medzi 50 naj sexi ženami sveta. Spolupracovala s fotografmi veľkých mien. Stala sa tvárou kozmetických značiek Biotherm a L'Oreal a predvádzala pre módnych návrhárov ako je Yves Saint Laurent, Thierry Mugler, MAX MARA, Claude Montana či Castelbalzac. Na slovenskom trhu sa stala múzou takých návrhárov ako je Osmany Laffita, Blanka Matragi alebo Beáta Rajská. Svoje nadanie však uplatnila aj ako moderátorka a herečka. Pre moderovanie svojich relácií si ju vybrali napríklad medzinárodné televízie Fashion TV a American entertainment.

07.08.2019
Ota Jirák

Ota Jirák komik “ALBIXON to je on, mého srdca šampion!!!”

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový ovál
Zastrešenie Monaco future

Profesia: komik a zabávač

Ota Jirák je nielen známy komik a zabávač, ale je predovšetkým vynikajúci dabingový herec, a preto jeho hlas nachádza široké uplatnenie v najrôznejších rozprávkach a detských reláciách. Nahovoril, napríklad, postavu mimozemšťana Alfa v rovnomennom americkom rodinnom seriály. Dvadsať rokov je spojený s populárnou postavičkou Hele z detskej relácie Studio Kamarád a jeho neskorších úpravách. Vo filme DOBA ĽADOVÁ na divákov prehovoril ako mamut, daboval taktiež seriál Medvedík Pú. Potom, ako vyštudoval bábkoherectvo, ktorým sa taktiež na začiatku svojej kariéry živil, pôsobil od roku 1980 do roku 1985 v štúdiu GAG Borisa Hybnera. Dvakrát hral v Prozatimním divadle Františka Ringo Čecha, na začiatku 90. rokov hosťoval v Divadle Semafor a od roku 2003 je v angažmán v Mestskom divadle v Mladej Boleslavi.

07.08.2019
Tomáš Pöpperle

Tomáš Pöpperle hokejista “ALBIXON...tak určitě!!!”

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový ovál
Zastrešenie Monaco Futur

Profesia: hokejista

Tomáš Pöpperle začínal ako malý chlapec najprv s futbalom. Až postupom času sa presunul na ľad a postavil sa do hokejovej bránky. Vo svojej kariére bránil hokejové bránky tímov z NHL, KHL aj českej extraligy alebo reprezentácie. V súčasnosti hrá za HC Sparta Praha.

07.08.2019
Taťána Kovaříková

Taťána Kovaříková módna návrhárka “ALBIXON je nejlepší!”

Kúpil u nás:

Bazény vypláštené ťažkou fóliou

Profesia: módna návrhárka

Taťána Kovaříková je popredná česká módna návrhárka, ktorá má od roku 1995 svoju vlastnú značku TATIANA. Jej modely zahŕňajú nielen oblečenie na denné nosenie, ale aj večerné róby a svadobné šaty. Medzi jej zákazníčky patrí napríklad Helena Vondráčková, Monika Absolonová, Hana Zagorová a mnoho ďalších. Navyše sa podieľala aj na divadelných hrách alebo televíznej a filmovej tvorbe ako kostýmová výtvarníčka./

07.08.2019
Zorka a Míra Hejdovi

Zorka a Míra Hejdovi moderátorka, moderátor

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový obdĺžnik
Casablanca Infinity

Profesia: moderátorka, moderátor

Míra Hejda je známy rozhlasový a televízny moderátor. Niekoľko rokov úspešne moderuje na rádiu Kiss Proton, spolupracuje s TV Óčko, kam dodáva vlastnú reláciu "Limuzína s Mírou Hejdou", kde sa mu za tri roky vystriedalo viac ako 150 českých a slovenských osobností. S jeho ženou Zorkou ho môžete vídať každý týždeň vo Raňajkách s Novou. Je tvárou značky Reporter, produkuje reláciu o testovaní áut Autocentral a poznať ho môžete aj ako moderátora relácie Vyvolení Noví hrdinovia z roku 2007 na TV Prima.

Zorka Hejdová je známa predovšetkým ako moderátorka Raňajky s Novou a Superstar. Počuť ju však môžete aj na Európe 2 v reláciách Maxximum muziky a Víkendovej rannej show. Okrem toho je tiež tvárou značky Reporter, venuje sa modelingu a často moderuje súkromné i firemné akcie.

07.08.2019
Pavilón BOGNER

Pavilón BOGNER

Kúpili u nás:

Atypické zastrešenia

 

Špindlerův Mlýn patrí medzi najobľúbenejšie horské strediská Českej republiky. Jeho krásy si môžete vychutnávať nielen s lyžami či turistickými topánkami na nohách, ale taktiež so šálkou kávy v ruke za každého počasia a v ktoromkoľvek ročnom období. To vám umožní atypické zastrešenie vonkajšej terasy pavilónu BOGNER. V pavilóne BOGNER je možné navštíviť prostredie príjemnej kaviarne, kde len s ťažkosťami odoláte lahodnej káve s čerstvou tortou, či pizzerii, kde vám ponúknu pizzu z tých najlepších surovín, alebo predajňu s lyžiarskym a módnym oblečením, v ktorej v letných mesiacoch môžete nakúpiť značkové oblečenie za outletové ceny.

Zastrešenie sa montovalo v decembri 2009 pred návštevou prezidenta V. Klausa a vtedajšieho predsedu vlády Jana Fischera v lyžiarskom stredisku. Pod uvedeným zastrešením došlo k neformálnej schôdzke týchto najvyšších predstaviteľov štátu.

Zastrešenie je riešené ako 4-modulové zastrešenie s možnosťou parkovania všetkých modulov mimo priestoru letnej terasy. Spôsob zastrešenia terasy umožňuje jej celoročné využitie na odpočinkové posedenie bez vplyvu klimatických podmienok. V zimnom období je pod zastrešením regulovaná teplota pomocou plynového mobilného vykurovania. Na uvedenom zastrešení bolo použité originálne technické riešenie systému umiestnenia pojazdu na stene domu pri jednotlivých segmentoch zastrešenia oproti obvyklým spôsobom. Povrchová úprava konštrukcie bola vyhotovená v imitácii dreva. Boli použité nosné profily s rozmerom 70 x 50 mm.

07.08.2019
Daniel Kolář

Daniel Kolář futbalista “Děkuji za rychlou a kvalitní spolupráci s ALBIXONEM. Koupání si nemůžeme vynachválit jak my, tak naši přátelé!”

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový obdĺžnik
Casablanca Infinity

Profesia: futbalista

Daniel Kolář sa narodil 27. októbra 1985 a s futbalom začal v SK Roztoky, odkiaľ v roku 1997 odišiel do pražskej Sparty. V sezóne 2006/07 sa stal členom základnej jedenástky Sparty a podieľal sa na zisku titulu v Gambrinus lige. V roku 2014 taktiež zvíťazil v českej ankete Futbalista roku v kategórii Talent roku.

Na konci septembra 2008 prestúpil do západočeského klubu FC Viktoria Plzeň, kde sa podieľal na zisku štyroch titulov, pohára i superpohára. V úvode sezóny 2016/2017 sa tento reprezentačný stredopoliar rozhodol zmeniť pôsobisko a zamieril do tureckého Gaziantepspor, kde si vyskúšal svoje prvé zahraničné angažmán.

07.08.2019
Tomáš Zápotočný

Tomáš Zápotočný futbalista “Spolupráce s Albixonem byla skvělá, koupání je ještě lepší!.”

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový obdĺžnik
Monaco future

Profesia: futbalista

Tomáš Zápotočný sa narodil 13. 9. 1980 v Příbrami, kde taktiež začal svoju kariéru profesionálneho futbalistu. Výraznejších úspechov sa ale dočkal až v drese Slovanu Liberec, ktorý ako kapitán doviedol k majstrovskému titulu. Za sebou má taktiež zahraničný angažmán v Udinese, Besiktasi a Bursaspore. Po niekoľkých rokoch v zahraničí sa vrátil späť do Čiech, kde obliekol dres pražskej Sparty a následne Příbrami. V sezóne 2016/2017 prestúpil do druholigového Baníka Ostrava.

07.08.2019
Dagmar Patrasová a Felix Slováček

Dagmar Patrasová a Felix Slováček herečka a muzikant “Děláte nám léta radost!. Děkujeme :) ”

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový obdĺžnik
Zastrešenie Klasik

Profesia: herečka a muzikant

Dagmar Patrasová známa medzi deťmi predovšetkým ako Dáda sa narodila do umeleckej rodiny. V priebehu štúdia na konzervatóriu bola na základe konkurzu prijatá Jiřím Suchým do divadla Semafor do stáleho angažmán, kde pôsobila 17 rokov. V osemdesiatych rokoch natočila album Pasu, pasu, písničky a to urobilo z herečky speváčku pesničiek pre deti a týmto smerom sa začala uberať celá jej ďalšia umelecká cesta. Moderovala vysielanie Štúdio Kamarát, neskôr Kuřátka alebo Kouzelnou školku. S Dádou sa neodmysliteľne spája dážďovka Júlia. V súčasnej dobe vydáva vlastný časopis DÁDA, moderuje svoju reláciu na ČT s názvom Raníček s Dádou a hrá autorské predstavenia pre deti po celej Českej republike.

Felix Slováček, absolvent kroměřížskeho konzervatória a Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, predstavuje na českej hudobnej scéne špičku medzi hráčmi na klarinet a saxofón. Do jeho stáleho repertoáru patria diela z oblasti klasickej hudby, ako aj džezu a popu. Ako sólový hráč získal už mnoho cien na medzinárodných súťažiach. Svoju hudobnú mnohostrannosť vždy preukazoval taktiež ako skladateľ a od roku 1983 ako šéfdirigent Big Bandu Felixe Slováčka. Bol členom mnohých orchestrov ako napr. Orchestra Karla Vlacha a vystupoval s radom ďalších. Pravidelne sa objavoval taktiež v programoch stálice českého popu Karla Gotta. Na svojom konte má Felix Slováček viac než 500 nahraných titulov a takmer dva milióny predaných zvukových nosičov.

07.08.2019
Na úvod

Copyright © 1998 - 2022 BAZENOVYSPECIALISTA s.r.o.

Objednať si bazénového špecialistu domov.

bazenovyspecialista.sk
bazenovyspecialista.sk

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.