Zákaznícka linka +421 948 889 889Servisné oddelenie +421 908 055 513

Protiprúd Elegance

Staňte sa vytrvalostným plavcom i vo vašom záhradnom bazéne a nebuďte obmedzený jeho hranicami.

 • Základné informácie
 • Technické parametre

Jednoduché, estetické a napriek tomu robustné a výkonné zariadenie, ktoré sa vyznačuje predovšetkým svojou cenovou dostupnosťou. Ide o doplnok, ktorý patrí medzi takzvané funkčné bazénové príslušenstvo. Protiprúd doplní váš bazén o šumivý vodný prúd.

Vychutnajte si osviežujúci pocit vodnej masážnej terapie i vo vašom bazéne. Protiprúdy premenia bazén na vírivku práve vďaka svojim výkonným nasávacím a vstrekovacím tryskám. Vďaka nim môžete vzduchové a vodné prúdenie regulovať a nastavovať si ich podľa vášho priania. Bazén bude presýtený obrovským množstvom vzduchových bubliniek, ktoré sú bohaté na kyslík a ktoré svojim vplyvom posilnia vaše telo. Napomôžu k uvoľneniu svalov a vašej relaxácii. Protiprúd k bazénu je taktiež vhodným zariadením pre kondičné plávanie. Odporom, ktorý vytvára, zefektívni vaše plávanie a napomôže tak posilňovaniu vašich svalov (predovšetkým svalov na ramenách). Protiprúd k bazénu je ideálny ako pre interierové , tak aj pre outdoorové bazény.

Protiprúdy sú veľmi elegantné zariadenia, ktoré sú umiestnené na stene vášho bazéna. Ich dizajnové zapracovanie je natoľko precízne, že za žiadnych okolností nenarušia estetickú stránku vášho bazéna. Výhodou protiprúdu k bazénu je jednoduché ovládanie. Regulovať prisávanie vzduchu a spínanie protiprúdu môžete priamo z vášho bazéna za pomoci elektropneumatického spínača, ktorý sa nachádza priamo na tele trysky protiprúdu.

Technické špecifikácie protiprúdu Elegance

Umiestnenie protiprúdu

Súčasťou protiprúdového zariadenia ELEGANCE je motor (čerpadlo) s príkonom 2,2 kW. Elektrické čerpadlo by malo byť umiestnené čo najbližšie k bazénu, aby sa docielil maximálny výkon a znížili sa straty spôsobené trením. Optimálna vzdialenosť je umiestiť čerpadlo do vzdialenosti asi 1 meter od bazéna. Ideálne je umiestniť protiprúd spoločne s ostatnou bazénovou technológiou priamo do šachty k bazénu. Neodporúčame inštalovať čerpadlo ďalej ako 15 m od bazéna.

Neoddeliteľnou súčasťou zariadenia sú čerpadlá, ktoré však nie sú samonasávacie, preto je dôležité, aby boli umiestnené pod úrovňou hladiny bazénovej vody. Technologickú miestnosť pre zariadenie musíte dostatočne vetrať, môžete aj ventilátorom, aby ste tak zabránili zrážaniu (kondenzácii) vody. Tým zaistíte správny chod tohto zariadenia.

Pripevnenie protiprúdu

Keď budete montovať protiprúd, majte na pamäti nasledujúce špecifikácie umiestnenia:

 • Telo protiprúdu má 2 otvory. Výtlak s priemerom 75 mm (menší z nich) a nasávanie s priemerom 90 mm (väčší z oboch otvorov). Telo protiprúdu musíte umiestniť tak, aby boli oba otvory vo zvislej polohe a strana výtlaku (s priemerom 75 mm - menšia) bola položená vyššie ako strana nasávania (s priemerom 90 mm).

Protiprúdové zariadenie inštalujte tak, aby bol prostriedok otvoru trysky minimálně 30 cm pod vodnou hladinou (dle typu bazénu). Tieto pokyny je dôležité bezpodmienečne dodržiavať, podľa nich totiž zariadenie nainštalujete správne a zaistíte tak správne fungovanie protiprúdu.

Montáž tela protiprúdu

Protiprúd Elegance sa hodí na použitie vo všetkých typoch bazénov. Samotná montáž sa však trocha líši podľa toho, do akého typu bazéna sa protiprúd inštaluje.

Umiestnenie do betónu

Telo protiprúdu a hadice upevnite k sebe (ideálne je hadice nalepiť), všetko potom vložte do technologického priestoru (šachty). Zabráňte kontaktu koncov hadíc s betónom. Montáž vykonáte podľa obrázka 2a (vľavo hore) do otvoru v betónovej stene alebo do debnenia na betónovanie bez príruby a tesnenia. Keď je telo protiprúdu upevnené do steny, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie v tomto návode. Ďalším krokom je pripojenie pneumatického a vzduchového vedenia.

 

Umiestnenie do betónových bazénov s fóliou

V priebehu montáže tela protiprúdu do steny betónového bazéna s fóliou postupujte podľa vyššie uvedeného návodu - kapitola „Kam sa protiprúd umiestňuje?“. Keď upevníte telo protiprúdu do steny bazéna, môžete začať s montážou tesnenia a príruby protiprúdu podľa obrázka 2b.

Tesnenie pripevnite k telu protiprúdu pomocou 2 skrutiek a pritiahnite ich (nedoťahujte ich úplne). Všimnite si, že bazénová fólia môže byť umiestnená medzi dvoma tesneniami. Na záver pripevnite prírubu. Nezabudnite dotiahnuť skrutky a až potom vyrežte fóliu z vnútornej strany príruby. Potom prejdite k pripojeniu vzduchového a pneumatického vedenia. Postup nájdete nižšie.

 

Umiestnenie do panelového alebo plechového bazéna s fóliou

Najprv je potrebné vyrezať v stene bazéna otvor s priemerom 270 mm tak, aby bol stred trysky umiestnený minimálně 30 cm pod vodnou hladinou (dle typu bazénu), ako je uvedené vyššie v kapitole „Kam sa protiprúd umiestňuje?“. Telo protiprúdu vložte do pripraveného otvoru z vnútornej strany bazéna. Primontujte ho do steny bazéna pomocou 8 samorezných skrutiek, ako je to zobrazené na obrázku 2c.

Tesnenie pripevnite k telu protiprúdu pomocou 2 skrutiek a skrutky prichyťte (nedoťahujte ich úplne). Po inštalácii fólie upevnite prírubu a nezabudnite dotiahnuť skrutky. Až potom vyrežte fóliu z vnútornej strany príruby. Pri pripájaní vzduchového a pneumatického vedenia postupujte podľa nižšie uvedeného návodu.

 

Umiestnenie do predvyrobeného bazéna

Tento typ montáže sa používa pre tzv. predvyrobené bazény. Medzi ne patria napríklad laminátové alebo polypropylénové bazény. Pri umiestnení do tohto typu bazéna je potrebné pripraviť otvor s priemerom 230 mm. Pri príprave otvoru dbajte na to, aby bol stred trysky umiestnený cca 30 cm pod hladinou vody, viď. kapitola „Kam sa protiprúd umiestňuje?“.

Tesnenie umiestnite z vonkajšej strany bazénovej steny. Vznikne vám tak šablóna, na základe ktorej si pripravíte otvory na 16 skrutiek príruby. Z vonkajšej strany bazéna si pripravte telo protiprúdu. Z vnútornej strany dotiahnite prírubu pomocou skrutiek, tak ako je to zobrazené na obrázku 2d. Teraz prejdite na ďalší krok – pripojenie vzduchového a pneumatického vedenia.

 

Pripojenie vzduchového vedenia

Na hadicu, ktorá je určená na vzduchov vedenie, umiestnite spätný ventilček. Je dôležité inštalovať spätný ventilček na stenu technologického priestoru tak, aby sa zabránilo nasávaniu nečistôt. Na koniec pripevnite ohybnú rúrku – zatlačte ju do trysky vo vnútri tela protipúdu.

Pripojenie pneumatického vedenia

Koniec hadičky pneumatického spínania pretiahnite otvorom, ktorý je v tele protiprúdu. Utiahnite ju priechodkou a napojte k pneumatickému spínaču. Spínač sa nachádza na čele protiprúdu.

Montáž čelného krytu

Kompletný čelní kryt je už zostavený, okrem priehľadnej pneumatickej hadičky. Tá je už neoddeliteľnou súčasťou tela protiprúdu. V priebehu montáže čelného krytu sa riaďte nasledujúcimi pokynmi:

 • Na tŕň pneumatického tlačidla umiestnite nasunutím priehľadnú hadičku a zapojte ju.
 • Pripojte hadicu a zasuňte ju do trysky na čelnom kryte.
 • Pripojte kompletný čelný kryt a telo protiprúdu a dajte si pozor na to, aby bol krúžok riadne zasunutý do ústia výtlačného otvoru (s priemerom 75 mm).
 • Pritiahnite štyri skrutky. Keď sú skrutky pevne utiahnuté, čelný kryt je pripravený na používanie.

Minimálne požiadavky na priestor pri inštalácii zariadenia

Pred samotnou montážou zariadenia je nutné brať do úvahy rozmery technologickej miestnosti (šachty), kde bude protiprúd umiestnený. Uistite sa, že pri montáži čerpadla budete mať dostatok miesta.

Na inštaláciu potrebujete technologický priestor minimálnych rozmerov: 75 x 142 x 90 cm (šírka x dĺžka x výška).

Správne použitie a nastavenie protiprúdu ELEGANCE.

Keď je protiprúd zabudovaný, stáva sa váš bazén miestom oddychu a relaxácie. Príjemný pocit navodzuje vodný prúd alebo vodný prúd so vzduchom, ktorý sa vytvára práve protiprúdom. Priamo z bazéna môžete uviesť protiprúd do chodu stlačením pneumatického vypínača. Od nastavenia predných trysiek záleží, či bude protiprúd do bazéna vháňať prúd vody, alebo vodný prúd so vzduchom.

Vodný prúd:

Vodný prúd sa ovláda a vytvára ho vnútorná tryska. Maximálny tok vody dosiahnete otočením vnútornej trysky smerom doľava. Naopak, pootočením trysky smerom doprava docielite zníženie vodného prúdu.

Vodný prúd so vzduchom:

Silu vodného toku nastavíte podľa vyššie uvedených pokynov. Vnútorná tryska slúži na regulovanie intenzity vzduchu, ktorý sa pridáva do vodného toku. Jej otáčaním opäť znižujete alebo zvyšujete intenzitu vzduchového prúdu.

Zoznam komponentov protiprúdu ELEGANCE:

 1. pneumatický spínač
 2. hadička pneumatického spínača
 3. čelná skrutka (predná)
 4. čelný kryt protiprúdu
 5. externá guľka
 6. tryska na reguláciu prívodu vzduchu
 7. podporný krúžok
 8. tryska na reguláciu prívodu vody
 9. vnútorná guľka
 10. samorezná skrutka trysky
 11. puzdro na osadenie trysky
 12. O-krúžok
 13. vzduchová hadička (ohybná)
 14. priechodka pneumatickej hadičky
 15. O-krúžok priechodky
 16. prírubová skrutka
 17. príruba
 18. tesnenie
 19. samorezná skrutka tela protiprúdu
 20. telo protiprúdu
 21. hadica vzduchového vedenia
 22. prisávanie vzduchu - spätný ventil

Elektrická inštalácia

Elektroinštaláciu by mal vykonávať iba oprávnený a certifikovaný technik podľa všeobecných platných noriem. Napätie hlavného prívodu elektrickej energie musí byť totožné s údajmi na štítku, ktorý sa nachádza na každom zariadení. Dbajte na to, aby všetky kovové časti zariadenia boli náležite uzemnené.

Elektrická charakteristika poistných prvkov a ich predpisy musia zodpovedať parametrom motora, ktorý má byť istený vzhľadom na predpokladané prevádzkové podmienky. Musia sa dodržať všetky odporúčania a pokyny, ktoré výrobca uvádza na štítku.

Pokiaľ máte model zariadenia s trojfázovým motorom, dbajte na správne zapojenie prepojok vinutia motora na svorkovnici. Musia byť zapojené takpovediac do hviezdy. Všetky vodiče (vstupné aj výstupné), ktoré sú vyvedené z (do) rozvodnej skrine, musia byť vedené priechodkami. Vďaka tomu zabránite prenikaniu vlhkosti a nečistôt do rozvodnej skrine. Vodiče musia mať vhodné pripájacie koncovky (svorky).

Elektropneumatické spínanie (rozvádzač) protiprúdu nesmie byť vo vzdialenosti viac ako 7 m od pneumatického spínača. Pneumatický spínač je umiestnený na čele protiprúdu. Spínanie musí byť nainštalované nad úrovňou hladiny bazénovej vody a musí byť umiestnené na suchom mieste. Pneumatická hadička sa zapája do elektropneumatického spínača, ktorý je umiestnený na elektropneumatickom spínaní (rozvádzač). Je veľmi dôležité uistiť sa, či nie je hadička na žiadnom mieste prehnutá alebo poškodená.

Zloženie elektropneumatického panela:

 • motorová ochrana
 • elektropneumatický spínač
 • poistka ovládania

Všetky tieto komponenty by mali byť umiestnené vo vodotesnej plastovej skrinke so stupňom ochrany IP55.

Referencie

Simona Krainová

Simona Krainová modelka “Díky ALBIXONU máme moře doma!!! Děkuji za skvělý servis a péči.”

Kúpil u nás:

Bazén prelivový obdĺžnik
Zastrešenie Casablanca flat

Profesia: modelka

Simona Krainová je svetovo známou modelkou, ktorej tvár preslávili tituly takých prestížnych časopisov, ako je americký a francúzsky Elle, Marie Claire, L'Oficiel, Madame Figaro, Biba, Cosmopolitan alebo Maxim. Magazín Stuff ju navyše v roku 2001 uviedol medzi 50 naj sexi ženami sveta. Spolupracovala s fotografmi veľkých mien. Stala sa tvárou kozmetických značiek Biotherm a L'Oreal a predvádzala pre módnych návrhárov ako je Yves Saint Laurent, Thierry Mugler, MAX MARA, Claude Montana či Castelbalzac. Na slovenskom trhu sa stala múzou takých návrhárov ako je Osmany Laffita, Blanka Matragi alebo Beáta Rajská. Svoje nadanie však uplatnila aj ako moderátorka a herečka. Pre moderovanie svojich relácií si ju vybrali napríklad medzinárodné televízie Fashion TV a American entertainment.

07.08.2019
Ota Jirák

Ota Jirák komik “ALBIXON to je on, mého srdca šampion!!!”

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový ovál
Zastrešenie Monaco future

Profesia: komik a zabávač

Ota Jirák je nielen známy komik a zabávač, ale je predovšetkým vynikajúci dabingový herec, a preto jeho hlas nachádza široké uplatnenie v najrôznejších rozprávkach a detských reláciách. Nahovoril, napríklad, postavu mimozemšťana Alfa v rovnomennom americkom rodinnom seriály. Dvadsať rokov je spojený s populárnou postavičkou Hele z detskej relácie Studio Kamarád a jeho neskorších úpravách. Vo filme DOBA ĽADOVÁ na divákov prehovoril ako mamut, daboval taktiež seriál Medvedík Pú. Potom, ako vyštudoval bábkoherectvo, ktorým sa taktiež na začiatku svojej kariéry živil, pôsobil od roku 1980 do roku 1985 v štúdiu GAG Borisa Hybnera. Dvakrát hral v Prozatimním divadle Františka Ringo Čecha, na začiatku 90. rokov hosťoval v Divadle Semafor a od roku 2003 je v angažmán v Mestskom divadle v Mladej Boleslavi.

07.08.2019
Tomáš Pöpperle

Tomáš Pöpperle hokejista “ALBIXON...tak určitě!!!”

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový ovál
Zastrešenie Monaco Futur

Profesia: hokejista

Tomáš Pöpperle začínal ako malý chlapec najprv s futbalom. Až postupom času sa presunul na ľad a postavil sa do hokejovej bránky. Vo svojej kariére bránil hokejové bránky tímov z NHL, KHL aj českej extraligy alebo reprezentácie. V súčasnosti hrá za HC Sparta Praha.

07.08.2019
Taťána Kovaříková

Taťána Kovaříková módna návrhárka “ALBIXON je nejlepší!”

Kúpil u nás:

Bazény vypláštené ťažkou fóliou

Profesia: módna návrhárka

Taťána Kovaříková je popredná česká módna návrhárka, ktorá má od roku 1995 svoju vlastnú značku TATIANA. Jej modely zahŕňajú nielen oblečenie na denné nosenie, ale aj večerné róby a svadobné šaty. Medzi jej zákazníčky patrí napríklad Helena Vondráčková, Monika Absolonová, Hana Zagorová a mnoho ďalších. Navyše sa podieľala aj na divadelných hrách alebo televíznej a filmovej tvorbe ako kostýmová výtvarníčka./

07.08.2019
Zorka a Míra Hejdovi

Zorka a Míra Hejdovi moderátorka, moderátor

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový obdĺžnik
Casablanca Infinity

Profesia: moderátorka, moderátor

Míra Hejda je známy rozhlasový a televízny moderátor. Niekoľko rokov úspešne moderuje na rádiu Kiss Proton, spolupracuje s TV Óčko, kam dodáva vlastnú reláciu "Limuzína s Mírou Hejdou", kde sa mu za tri roky vystriedalo viac ako 150 českých a slovenských osobností. S jeho ženou Zorkou ho môžete vídať každý týždeň vo Raňajkách s Novou. Je tvárou značky Reporter, produkuje reláciu o testovaní áut Autocentral a poznať ho môžete aj ako moderátora relácie Vyvolení Noví hrdinovia z roku 2007 na TV Prima.

Zorka Hejdová je známa predovšetkým ako moderátorka Raňajky s Novou a Superstar. Počuť ju však môžete aj na Európe 2 v reláciách Maxximum muziky a Víkendovej rannej show. Okrem toho je tiež tvárou značky Reporter, venuje sa modelingu a často moderuje súkromné i firemné akcie.

07.08.2019
Pavilón BOGNER

Pavilón BOGNER

Kúpili u nás:

Atypické zastrešenia

 

Špindlerův Mlýn patrí medzi najobľúbenejšie horské strediská Českej republiky. Jeho krásy si môžete vychutnávať nielen s lyžami či turistickými topánkami na nohách, ale taktiež so šálkou kávy v ruke za každého počasia a v ktoromkoľvek ročnom období. To vám umožní atypické zastrešenie vonkajšej terasy pavilónu BOGNER. V pavilóne BOGNER je možné navštíviť prostredie príjemnej kaviarne, kde len s ťažkosťami odoláte lahodnej káve s čerstvou tortou, či pizzerii, kde vám ponúknu pizzu z tých najlepších surovín, alebo predajňu s lyžiarskym a módnym oblečením, v ktorej v letných mesiacoch môžete nakúpiť značkové oblečenie za outletové ceny.

Zastrešenie sa montovalo v decembri 2009 pred návštevou prezidenta V. Klausa a vtedajšieho predsedu vlády Jana Fischera v lyžiarskom stredisku. Pod uvedeným zastrešením došlo k neformálnej schôdzke týchto najvyšších predstaviteľov štátu.

Zastrešenie je riešené ako 4-modulové zastrešenie s možnosťou parkovania všetkých modulov mimo priestoru letnej terasy. Spôsob zastrešenia terasy umožňuje jej celoročné využitie na odpočinkové posedenie bez vplyvu klimatických podmienok. V zimnom období je pod zastrešením regulovaná teplota pomocou plynového mobilného vykurovania. Na uvedenom zastrešení bolo použité originálne technické riešenie systému umiestnenia pojazdu na stene domu pri jednotlivých segmentoch zastrešenia oproti obvyklým spôsobom. Povrchová úprava konštrukcie bola vyhotovená v imitácii dreva. Boli použité nosné profily s rozmerom 70 x 50 mm.

07.08.2019
Daniel Kolář

Daniel Kolář futbalista “Děkuji za rychlou a kvalitní spolupráci s ALBIXONEM. Koupání si nemůžeme vynachválit jak my, tak naši přátelé!”

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový obdĺžnik
Casablanca Infinity

Profesia: futbalista

Daniel Kolář sa narodil 27. októbra 1985 a s futbalom začal v SK Roztoky, odkiaľ v roku 1997 odišiel do pražskej Sparty. V sezóne 2006/07 sa stal členom základnej jedenástky Sparty a podieľal sa na zisku titulu v Gambrinus lige. V roku 2014 taktiež zvíťazil v českej ankete Futbalista roku v kategórii Talent roku.

Na konci septembra 2008 prestúpil do západočeského klubu FC Viktoria Plzeň, kde sa podieľal na zisku štyroch titulov, pohára i superpohára. V úvode sezóny 2016/2017 sa tento reprezentačný stredopoliar rozhodol zmeniť pôsobisko a zamieril do tureckého Gaziantepspor, kde si vyskúšal svoje prvé zahraničné angažmán.

07.08.2019
Tomáš Zápotočný

Tomáš Zápotočný futbalista “Spolupráce s Albixonem byla skvělá, koupání je ještě lepší!.”

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový obdĺžnik
Monaco future

Profesia: futbalista

Tomáš Zápotočný sa narodil 13. 9. 1980 v Příbrami, kde taktiež začal svoju kariéru profesionálneho futbalistu. Výraznejších úspechov sa ale dočkal až v drese Slovanu Liberec, ktorý ako kapitán doviedol k majstrovskému titulu. Za sebou má taktiež zahraničný angažmán v Udinese, Besiktasi a Bursaspore. Po niekoľkých rokoch v zahraničí sa vrátil späť do Čiech, kde obliekol dres pražskej Sparty a následne Příbrami. V sezóne 2016/2017 prestúpil do druholigového Baníka Ostrava.

07.08.2019
Dagmar Patrasová a Felix Slováček

Dagmar Patrasová a Felix Slováček herečka a muzikant “Děláte nám léta radost!. Děkujeme :) ”

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový obdĺžnik
Zastrešenie Klasik

Profesia: herečka a muzikant

Dagmar Patrasová známa medzi deťmi predovšetkým ako Dáda sa narodila do umeleckej rodiny. V priebehu štúdia na konzervatóriu bola na základe konkurzu prijatá Jiřím Suchým do divadla Semafor do stáleho angažmán, kde pôsobila 17 rokov. V osemdesiatych rokoch natočila album Pasu, pasu, písničky a to urobilo z herečky speváčku pesničiek pre deti a týmto smerom sa začala uberať celá jej ďalšia umelecká cesta. Moderovala vysielanie Štúdio Kamarát, neskôr Kuřátka alebo Kouzelnou školku. S Dádou sa neodmysliteľne spája dážďovka Júlia. V súčasnej dobe vydáva vlastný časopis DÁDA, moderuje svoju reláciu na ČT s názvom Raníček s Dádou a hrá autorské predstavenia pre deti po celej Českej republike.

Felix Slováček, absolvent kroměřížskeho konzervatória a Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, predstavuje na českej hudobnej scéne špičku medzi hráčmi na klarinet a saxofón. Do jeho stáleho repertoáru patria diela z oblasti klasickej hudby, ako aj džezu a popu. Ako sólový hráč získal už mnoho cien na medzinárodných súťažiach. Svoju hudobnú mnohostrannosť vždy preukazoval taktiež ako skladateľ a od roku 1983 ako šéfdirigent Big Bandu Felixe Slováčka. Bol členom mnohých orchestrov ako napr. Orchestra Karla Vlacha a vystupoval s radom ďalších. Pravidelne sa objavoval taktiež v programoch stálice českého popu Karla Gotta. Na svojom konte má Felix Slováček viac než 500 nahraných titulov a takmer dva milióny predaných zvukových nosičov.

07.08.2019
Na úvod

Copyright © 1998 - 2022 BAZENOVYSPECIALISTA s.r.o.

Objednať si bazénového špecialistu domov.

bazenovyspecialista.sk
bazenovyspecialista.sk

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.