Zákaznícka linka +421 948 889 889Servisné oddelenie +421 908 055 513

Vysávač Baracuda

Poloautomatický bazénový vysávač Baracuda je priamo spojený s nasávacou tryskou alebo bazénovým skimmerom. S týmto bazénovým vysávačom sa dodáva aj pripojovacia hadica s dĺžkou 10 m.

 • Základné informácie
 • Technické parametre

Doteraz ste čistili váš bazén klasickým ručným bazénovým vysávačom a radi by ste vyskúšali pohodlnejší a účinnejší variant? Tým môže byť napríklad poloautomatický bazénový vysávač Baracuda. Tento poloautomatický bazénový vysávač jednoducho napojíte na nasávaciu trysku alebo skimmer. Výhodou je, že bazénový vysávač Baracuda nevyžaduje takmer žiadnu pravidelnú údržbu.

Súpis častí bazénového vysávača Baracuda:

 • vlastné telo vysávača
 • regulátor ponorenia
 • guľový usmerňovač a vonkajší krúžok
 • závažie na hadicu
 • automatický regulátor prietoku
 • 2” adaptér
 • deflektor
 • tesnenie skladané
 • pripojovacia hadica - dlhá 10 metrov

Montáž bazénového vysávača Baracuda

Tento typ bazénového vysávača môžete použiť pre mnoho typov bazénov. Preto je súčasťou balenia séria rôznych dielov (napr. 2” adaptér a kryt ventilu pre automatický regulátor prietoku). Tieto diely budete potrebovať v závislosti od konkrétnych parametrov vášho bazéna. Tento manuál popisuje ako základnú inštaláciu ku skimmeru ako aj prípadnú montáž k podtlakovému potrubiu. Zoznámte sa s obidvoma postupmi, aby ste sa dozvedeli, ktorý je pre váš bazén najvhodnejší, a postupujte podľa uvedených pokynov.

Bežný postup inštalácie

Platí pre bazény vybavené jedným skimmerom za pomoci automatického regulátora prietoku. Prednosťou tohto postupu je, že automatický regulátor prietoku automaticky reguluje prietok medzi skimmerom a bazénovým vysávačom. Dôrazne odporúčame využívať automatický regulátor prietoku, aby sa dosiahla maximálna bezpečnosť a výkon bazénového vysávača. Ventil samočinne reaguje na zmeny v prietoku, čím príslušným spôsobom mení výkon bazénového vysávača, ktorý je nutný na dosiahnutie potrebného čistiaceho účinku.

 1. Deaktivujte bazénové čerpadlo.
 2. Uzavrite hlavný výpust a všetky ostatné výpustné potrubia okrem potrubia zo skimmeru, ku ktorému bude pripojený bazénový vysávač.
 3. Zložte kôš skimmeru.
 4. Zatlačte 2” adaptér do spojky v dolnej časti skimmera.
 5. Do 2”adaptéra zastrčte automatický regulátor prietoku. Koniec regulátora s označením „Pripojiť hadicu k tomuto koncu“ musí smerovať nahor.
 6. Spustite vysávač do bazéna a nechajte ho klesnúť na dno. Hadicu vnorte zvislo dolu do bazéna, až sa naplní vodou a úplne odvzdušní.
 7. Pretiahnite koniec hadice otvorom skimmera a hadicu pripojte priamo k automatickému regulátoru prietoku.

Nastavenie bazénového vysávača Baracuda

Keď je inštalácia vysávača dokončená, môžete zapnúť bazénové čerpadlo. Čerpadlo je potrebné nechať niekoľko minút v prevádzke, kým sa systém úplne neodvzdušní. Rýchlosť pohybu bazénového vysávača by mala byť asi 240 – 360 cm za minútu. Teraz skontrolujte nasledujúce počiatočné parametre bazénového vysávača.

Dĺžka hadice

POZOR: Pri kontrole dĺžky hadice musí byť bazénové čerpadlo v prevádzke. Keď je čerpadlo zapnuté, dĺžka hadice sa zmenší, a keď ho vypnete, hadica sa predĺži. Keď je bazénový vysávač v prevádzke, presuňte ho čo najďalej od miesta pripojenia. (Pomocou tyče a kefy môžete vysávačom v bazéne jednoducho pohybovať.) Hadica vysávača musí byť dostatočne dlhá a predĺžená o jeden diel hadice navyše, aby sa vysávač dostal až na koniec bazéna. V prípade potreby odstráňte zbytočné diely zo strednej časti hadice. Aby ste nemuseli premiestňovať závažie, odporúčame odstraňovať diely zo strednej časti hadice. Zvyšné diely hadice uschovajte pre prípadnú výmenu.

POZNÁMKA: Pri zmene počtu dielov hadice musí byť bazénové čerpadlo vypnuté.

Vyváženie hadice

Aby ste mohli určiť správne zaťaženie hadice, vypnite čerpadlo a zistite v akej pozícii sa vysávač nachádza. Hadica je náležite zaťažená, keď kotúč leží rovno na dne bazéna a trubica pod hladinou zviera s podlahou bazéna 45° uhol. Na dosiahnutie najlepšieho efektu čistenia nesmie hadica vysávač ani sťahovať dolu, ani zdvíhať. Presúvajte závažie na hadici po jednom palci, pokiaľ nedosiahnete náležité zaťaženie. V prípade bazéna s premenlivou hĺbkou dna nastavte hadicu najprv v časti s maximálnou hĺbkou a potom v plytkej časti.

Presvedčte sa, či je nainštalovaný regulátor ponorenia a či sa mechanizmus ponorenia voľne pohybuje. Zmenšite dĺžku deflektora o 1,27 cm. (Vysuňte horný koniec deflektora z aretačnej spony pripojenej k otočnej hlavici. Odstráňte 1,27 cm dĺžky deflektora a potom ho zasuňte späť do aretačnej spony.)

Hadica nie je dostatočne zaťažená, ak sa zdvíha smerom k hladine pod uhlom väčším ako 45°. V takomto prípade posuňte závažie smerom k vysávaču alebo premiestnite prvé dve závažia bližšie k sebe.

V prípade, že hadica klesá dolu pod uhlom menším ako 45°, je príliš ťažká. Preto premiestnite závažie smerom od vysávača alebo zväčšite vzdialenosť medzi prvým a druhým závažím.

POZOR: Spätný prúd vody môže tlačiť na hadicu vysávača a ovplyvňovať jeho efektívnu prevádzku. Môže vysávač odsunúť z časti bazéna, kde sa nachádza spätné potrubie, alebo môže zapríčiniť, že vysávač zotrváva v jednom úseku bazéna. Aby ste tomu predišli, namontujte guľový usmerňovač, ktorý sa dodáva spolu s bazénovým vysávačom.

Montáž guľového usmerňovača

Zo všetkého najskôr sa presvedčte, či je čerpadlo bazéna mimo prevádzky. Vymeňte pôvodný usmerňovač vysávača za guľový usmerňovač. Nahraďte aj poistný krúžok a utiahnite. Pred úplným dotiahnutím sa uistite, či je otvor guľového usmerňovača správne nasmerovaný. Natočte otvor usmerňovača tak, aby prúd vody mieril tam, kde nebude vadiť pohybu vysávača. Otestujte rôzne polohy, aby ste našli tú, ktorá vám bude vo vašom bazéne najviac vyhovovať:

 • Prúd mieriaci pozdĺž steny bazéna (v smere obkladačiek).
 • Prúd smerom dole.

Po inštalácii guľového usmerňovača je možné spustiť čerpadlo. Vysávač sa začne pohybovať po dne bazéna a odstraňovať nečistoty.

Odstránenie bežných porúch

Vzhľadom na to, že vlastnosti bazénov bývajú veľmi individuálne, bude zrejme potrebné vykonať ešte ďalšie nastavenie, aby ste tak zaistili chod vášho bazénového vysávača na maximum. Keď budete mať pocit, že nastal problém, ihneď skontrolujte nasledujúce:

Hlavný výpust bazéna musí byť zatvorený.

>>>> 

Zatvorte výpust.

Presvedčte sa, či je bazénový filter čistý.

>>>> 

Vyčistite filter.

Spodná časť vysávača nesmie byť zanesená nečistotami.

>>>> 

Odstráňte nečistoty z vysávača.

Hadica netesní.

>>>> 

Vymeňte netesniaci diel.

V automatickom regulátore prietoku nesmú byť zanesené nečistoty.

>>>> 

Odstráňte nečistoty z ventila.

Bazénový vysávač sa prestal pohybovať alebo pulzovať:

 • V tomto prípade je nutné, aby hlavný výpust a zároveň aj všetky nasávacie potrubia boli zatvorené – okrem nasávania, ku ktorému je napojený vysávač.
 • Overte si, či nedošlo k zaneseniu filtra alebo koša čerpadla nečistotami.
 • Pozrite sa, či sa v záklopke vysávača nenachádzajú nejaké nečistoty. Tie môžu brániť vysávaču v pohybe a obmedzovať prietok.
 • Čerpadlo a filtračný systém bazéna môžu byť nedostatočné (nedokážu zaistiť prietok vody 4,5 m3/h). Poraďte sa preto s odborníkom na bazény.

Bazénový vysávač zostáva na jednom konci bazéna:

 • Je nutné, aby ste skontrolovali spätný prúd vody a presmerovali ho podľa potreby pomocou guľového usmerňovača.
 • Overte si, či je hadica dostatočne dlhá a dosahuje na dno bazéna.
 • Skontrolujte hadicu vysávača, či je náležite zaťažená.

Bazénový vysávač zostane stáť na hlavnom výpuste:

 • Nezabudnite skontrolovať, či je hlavný výpust zatvorený. Je pravdepodobné, že sa budete musieť obrátiť o pomoc na odborníka na bazény.
 • Skontrolujte, či je mriežka hlavného výpustu naozaj namontovaná.
 • Keď nie je hlavný výpust v rovine s dnom bazéna, skonzultujte všetko s odborníkom na bazény.

Bazénový vysávač spomaľuje alebo zastavuje a na spätnom potrubí sa začali objavovať vzduchové bubliny:

 • Zistite, kde sa nachádza miesto úniku vzduchu a to následne opravte. Miesto úniku vzduchu totiž zapríčiňuje stratu výkonu čerpadla.
 • Dôkladne preskúmajte hadicu, či nejaví známky úniku vzduchu.
 • Skontrolujte inštaláciu podtlaku. Malo by byť úplne potopené pod vodou, aby sa do systému nemohol dostať žiadny vzduch.
 • Overte si, či nie je veko koša čerpadla povolené, popraskané, opotrebované alebo či tam nechýbajú O-krúžky. Ak si nebudete vedieť poradiť sami, obráťte sa na odborníka na bazény.

Bazénový vysávač nasáva vzduch alebo zostáva na hladine bazéna:

 • Skontrolujte, či sa mechanizmus ponorenia pohybuje bez akýchkoľvek zábran a či je nainštalovaný regulátor ponorenia.
 • Presvedčte sa, či je automatický regulačný ventil správne namontovaný, a overte si, či nie je zanesený nečistotami. Nečistoty by totiž mohli spôsobiť jeho upchatie.
 • Skontrolujte hladinu vody. Musí byť minimálne 8 cm pod hranou bazéna.
 • Presvedčte sa, či sa vysávač pohybuje správnou rýchlosťou – t. j. 240 – 360 cm za minútu.

Bazénový vysávač zostane pri schodíkoch na plytkom konci bazéna:

 • Skontrolujte spätný prúd vody a prípadne ho presmerujte daným smerom pomocou guľového usmerňovača.
 • Overte si, či je automatický regulačný ventil správne nastavený a nainštalovaný. Zároveň sa nezabudnite pozrieť, či nie je zanesený, prípadne upchatý nečistotami.
 • Skontrolujte hadicu, či je dostatočne dlhá. Hadica totiž musí dosiahnuť až na najvzdialenejšie miesto bazéna vrátane schodíkov.
 • Overte si vhodné zaťaženie hadice v prípade plytkého konca bazéna.
 • Presvedčte sa, či sa vysávač pohybuje správnou rýchlosťou – t. j. 240 – 360 cm za minútu.

Bazénový vysávač sa stále vracia na rovnaké miesto

 • Pozorne si prezrite otočný kĺb v hornej časti vysávača. Musí sa otáčať bez akéhokoľvek mechanického poškodenia.
 • Je nutné, aby ste skontrolovali spätný prúd vody a presmerovali ho podľa potreby pomocou guľového usmerňovača.
 • Skontrolujte hadicu vysávača, či nie je nikde zohnutá alebo zlomená. Jediný ohyb alebo zlom totiž môže zabrániť v pokrytí čistenej plochy. Položte všetky diely hadice na okraj bazéna (alebo iný rovný povrch). Hadica musí byť dokonale rovná a hladká. Keď vyberiete vysávač z bazéna, hadicu nijako nerolujte, pretože má tvarovú pamäť a zostala by potom ohnutá alebo zalomená.

Odstránenie nečistôt zo záklopky:

Niekedy sa stáva, že nečistoty upchajú spodnú časť bazénového vysávača a zabránia tak záklopke v pohybe, prípadne obmedzia jej prietok. Záklopka sa nachádza vo vnútri telesa vysávača a je nutné, aby sa neustále voľne pohybovala. Keď otočíte vysávač „hore nohami“, môžete vidieť záklopku otvorom v deflektore. Uchopte záklopku medzi prsty a hýbte ňou sem a tam, alebo môžete otvor prepláchnuť hadicou, aby ste tak odstránili všetky nečistoty vo vnútri telesa vysávača.

Ak sa vám takto nepodarí nečistoty odstrániť, nezostáva iná možnosť, než záklopku vymontovať. Najprv zložte štyri kryty na spodnej časti kotúča, odskrutkujte kotúč a zložte ho z telesa vysávača. Potom odstráňte skrutku z deflektora, vytiahnite ho a na záver vyberte záklopku.

Keď sú nečistoty odstránené, dajte záklopku späť do telesa vysávača, deflektor znovu upevnite na miesto a zaistite ho.

Starostlivosť o bazénový vysávač

Bazénový vysávač Baracuda nevyžaduje prakticky žiadnu údržbu. Príležitostne ho skontrolujte a presvedčte sa, že:

 • Záklopka sa pohybuje úplne voľne a v pohybu jej teda neprekážajú žiadne nečistoty.
 • Kotúč nie je veľmi opotrebovaný. V prípade viditeľného opotrebovania kotúč vymeňte.
 • Počas uskladnenia vysávača nezmotávajte hadicu. Nechajte ju ležať rovno na mieste, ktoré je chránené pred priamym slnečným svetlom. Pokiaľ diely hadice rozpojíte, so závažím podľa možnosti nemanipulujte a nechajte ho na tom istom mieste.
 • Hadica vysávača je špeciálne skonštruovaná tak, aby zaručila optimálnu výkonnosť vysávača. Ak by bolo potrebné ju vymeniť, použite vždy len originálne diely.

Referencie

Simona Krainová

Simona Krainová modelka “Díky ALBIXONU máme moře doma!!! Děkuji za skvělý servis a péči.”

Kúpil u nás:

Bazén prelivový obdĺžnik
Zastrešenie Casablanca flat

Profesia: modelka

Simona Krainová je svetovo známou modelkou, ktorej tvár preslávili tituly takých prestížnych časopisov, ako je americký a francúzsky Elle, Marie Claire, L'Oficiel, Madame Figaro, Biba, Cosmopolitan alebo Maxim. Magazín Stuff ju navyše v roku 2001 uviedol medzi 50 naj sexi ženami sveta. Spolupracovala s fotografmi veľkých mien. Stala sa tvárou kozmetických značiek Biotherm a L'Oreal a predvádzala pre módnych návrhárov ako je Yves Saint Laurent, Thierry Mugler, MAX MARA, Claude Montana či Castelbalzac. Na slovenskom trhu sa stala múzou takých návrhárov ako je Osmany Laffita, Blanka Matragi alebo Beáta Rajská. Svoje nadanie však uplatnila aj ako moderátorka a herečka. Pre moderovanie svojich relácií si ju vybrali napríklad medzinárodné televízie Fashion TV a American entertainment.

07.08.2019
Ota Jirák

Ota Jirák komik “ALBIXON to je on, mého srdca šampion!!!”

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový ovál
Zastrešenie Monaco future

Profesia: komik a zabávač

Ota Jirák je nielen známy komik a zabávač, ale je predovšetkým vynikajúci dabingový herec, a preto jeho hlas nachádza široké uplatnenie v najrôznejších rozprávkach a detských reláciách. Nahovoril, napríklad, postavu mimozemšťana Alfa v rovnomennom americkom rodinnom seriály. Dvadsať rokov je spojený s populárnou postavičkou Hele z detskej relácie Studio Kamarád a jeho neskorších úpravách. Vo filme DOBA ĽADOVÁ na divákov prehovoril ako mamut, daboval taktiež seriál Medvedík Pú. Potom, ako vyštudoval bábkoherectvo, ktorým sa taktiež na začiatku svojej kariéry živil, pôsobil od roku 1980 do roku 1985 v štúdiu GAG Borisa Hybnera. Dvakrát hral v Prozatimním divadle Františka Ringo Čecha, na začiatku 90. rokov hosťoval v Divadle Semafor a od roku 2003 je v angažmán v Mestskom divadle v Mladej Boleslavi.

07.08.2019
Tomáš Pöpperle

Tomáš Pöpperle hokejista “ALBIXON...tak určitě!!!”

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový ovál
Zastrešenie Monaco Futur

Profesia: hokejista

Tomáš Pöpperle začínal ako malý chlapec najprv s futbalom. Až postupom času sa presunul na ľad a postavil sa do hokejovej bránky. Vo svojej kariére bránil hokejové bránky tímov z NHL, KHL aj českej extraligy alebo reprezentácie. V súčasnosti hrá za HC Sparta Praha.

07.08.2019
Taťána Kovaříková

Taťána Kovaříková módna návrhárka “ALBIXON je nejlepší!”

Kúpil u nás:

Bazény vypláštené ťažkou fóliou

Profesia: módna návrhárka

Taťána Kovaříková je popredná česká módna návrhárka, ktorá má od roku 1995 svoju vlastnú značku TATIANA. Jej modely zahŕňajú nielen oblečenie na denné nosenie, ale aj večerné róby a svadobné šaty. Medzi jej zákazníčky patrí napríklad Helena Vondráčková, Monika Absolonová, Hana Zagorová a mnoho ďalších. Navyše sa podieľala aj na divadelných hrách alebo televíznej a filmovej tvorbe ako kostýmová výtvarníčka./

07.08.2019
Zorka a Míra Hejdovi

Zorka a Míra Hejdovi moderátorka, moderátor

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový obdĺžnik
Casablanca Infinity

Profesia: moderátorka, moderátor

Míra Hejda je známy rozhlasový a televízny moderátor. Niekoľko rokov úspešne moderuje na rádiu Kiss Proton, spolupracuje s TV Óčko, kam dodáva vlastnú reláciu "Limuzína s Mírou Hejdou", kde sa mu za tri roky vystriedalo viac ako 150 českých a slovenských osobností. S jeho ženou Zorkou ho môžete vídať každý týždeň vo Raňajkách s Novou. Je tvárou značky Reporter, produkuje reláciu o testovaní áut Autocentral a poznať ho môžete aj ako moderátora relácie Vyvolení Noví hrdinovia z roku 2007 na TV Prima.

Zorka Hejdová je známa predovšetkým ako moderátorka Raňajky s Novou a Superstar. Počuť ju však môžete aj na Európe 2 v reláciách Maxximum muziky a Víkendovej rannej show. Okrem toho je tiež tvárou značky Reporter, venuje sa modelingu a často moderuje súkromné i firemné akcie.

07.08.2019
Pavilón BOGNER

Pavilón BOGNER

Kúpili u nás:

Atypické zastrešenia

 

Špindlerův Mlýn patrí medzi najobľúbenejšie horské strediská Českej republiky. Jeho krásy si môžete vychutnávať nielen s lyžami či turistickými topánkami na nohách, ale taktiež so šálkou kávy v ruke za každého počasia a v ktoromkoľvek ročnom období. To vám umožní atypické zastrešenie vonkajšej terasy pavilónu BOGNER. V pavilóne BOGNER je možné navštíviť prostredie príjemnej kaviarne, kde len s ťažkosťami odoláte lahodnej káve s čerstvou tortou, či pizzerii, kde vám ponúknu pizzu z tých najlepších surovín, alebo predajňu s lyžiarskym a módnym oblečením, v ktorej v letných mesiacoch môžete nakúpiť značkové oblečenie za outletové ceny.

Zastrešenie sa montovalo v decembri 2009 pred návštevou prezidenta V. Klausa a vtedajšieho predsedu vlády Jana Fischera v lyžiarskom stredisku. Pod uvedeným zastrešením došlo k neformálnej schôdzke týchto najvyšších predstaviteľov štátu.

Zastrešenie je riešené ako 4-modulové zastrešenie s možnosťou parkovania všetkých modulov mimo priestoru letnej terasy. Spôsob zastrešenia terasy umožňuje jej celoročné využitie na odpočinkové posedenie bez vplyvu klimatických podmienok. V zimnom období je pod zastrešením regulovaná teplota pomocou plynového mobilného vykurovania. Na uvedenom zastrešení bolo použité originálne technické riešenie systému umiestnenia pojazdu na stene domu pri jednotlivých segmentoch zastrešenia oproti obvyklým spôsobom. Povrchová úprava konštrukcie bola vyhotovená v imitácii dreva. Boli použité nosné profily s rozmerom 70 x 50 mm.

07.08.2019
Daniel Kolář

Daniel Kolář futbalista “Děkuji za rychlou a kvalitní spolupráci s ALBIXONEM. Koupání si nemůžeme vynachválit jak my, tak naši přátelé!”

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový obdĺžnik
Casablanca Infinity

Profesia: futbalista

Daniel Kolář sa narodil 27. októbra 1985 a s futbalom začal v SK Roztoky, odkiaľ v roku 1997 odišiel do pražskej Sparty. V sezóne 2006/07 sa stal členom základnej jedenástky Sparty a podieľal sa na zisku titulu v Gambrinus lige. V roku 2014 taktiež zvíťazil v českej ankete Futbalista roku v kategórii Talent roku.

Na konci septembra 2008 prestúpil do západočeského klubu FC Viktoria Plzeň, kde sa podieľal na zisku štyroch titulov, pohára i superpohára. V úvode sezóny 2016/2017 sa tento reprezentačný stredopoliar rozhodol zmeniť pôsobisko a zamieril do tureckého Gaziantepspor, kde si vyskúšal svoje prvé zahraničné angažmán.

07.08.2019
Tomáš Zápotočný

Tomáš Zápotočný futbalista “Spolupráce s Albixonem byla skvělá, koupání je ještě lepší!.”

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový obdĺžnik
Monaco future

Profesia: futbalista

Tomáš Zápotočný sa narodil 13. 9. 1980 v Příbrami, kde taktiež začal svoju kariéru profesionálneho futbalistu. Výraznejších úspechov sa ale dočkal až v drese Slovanu Liberec, ktorý ako kapitán doviedol k majstrovskému titulu. Za sebou má taktiež zahraničný angažmán v Udinese, Besiktasi a Bursaspore. Po niekoľkých rokoch v zahraničí sa vrátil späť do Čiech, kde obliekol dres pražskej Sparty a následne Příbrami. V sezóne 2016/2017 prestúpil do druholigového Baníka Ostrava.

07.08.2019
Dagmar Patrasová a Felix Slováček

Dagmar Patrasová a Felix Slováček herečka a muzikant “Děláte nám léta radost!. Děkujeme :) ”

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový obdĺžnik
Zastrešenie Klasik

Profesia: herečka a muzikant

Dagmar Patrasová známa medzi deťmi predovšetkým ako Dáda sa narodila do umeleckej rodiny. V priebehu štúdia na konzervatóriu bola na základe konkurzu prijatá Jiřím Suchým do divadla Semafor do stáleho angažmán, kde pôsobila 17 rokov. V osemdesiatych rokoch natočila album Pasu, pasu, písničky a to urobilo z herečky speváčku pesničiek pre deti a týmto smerom sa začala uberať celá jej ďalšia umelecká cesta. Moderovala vysielanie Štúdio Kamarát, neskôr Kuřátka alebo Kouzelnou školku. S Dádou sa neodmysliteľne spája dážďovka Júlia. V súčasnej dobe vydáva vlastný časopis DÁDA, moderuje svoju reláciu na ČT s názvom Raníček s Dádou a hrá autorské predstavenia pre deti po celej Českej republike.

Felix Slováček, absolvent kroměřížskeho konzervatória a Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, predstavuje na českej hudobnej scéne špičku medzi hráčmi na klarinet a saxofón. Do jeho stáleho repertoáru patria diela z oblasti klasickej hudby, ako aj džezu a popu. Ako sólový hráč získal už mnoho cien na medzinárodných súťažiach. Svoju hudobnú mnohostrannosť vždy preukazoval taktiež ako skladateľ a od roku 1983 ako šéfdirigent Big Bandu Felixe Slováčka. Bol členom mnohých orchestrov ako napr. Orchestra Karla Vlacha a vystupoval s radom ďalších. Pravidelne sa objavoval taktiež v programoch stálice českého popu Karla Gotta. Na svojom konte má Felix Slováček viac než 500 nahraných titulov a takmer dva milióny predaných zvukových nosičov.

07.08.2019
Na úvod

Copyright © 1998 - 2022 BAZENOVYSPECIALISTA s.r.o.

Objednať si bazénového špecialistu domov.

bazenovyspecialista.sk
bazenovyspecialista.sk

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.