Zákaznícka linka +421 948 889 889Servisné oddelenie +421 908 055 513

Vysávače SPRING

Vysávač SPRING je bazénový vysávač, ktorý je plne automatický a je určený na čistenie dna bazénov. Bol skonštruovaný tak, aby sa dal použiť aj v obdĺžnikových alebo štvorcových bazénoch.

 • Základné informácie
 • Technické parametre

Tento vysávač je vhodný do bazénov s maximálnou veľkosťou 6 x 10 metrov. Filter tohto bazénového vysávača je veľký 0,5 m2 a jeho filtračná schopnosť je 70 µm. Za hodinu dokáže prefiltrovať 17 m3 bazénovej vody. Bazénový vysávač Spring zbaví dno vášho bazéna nečistôt, čo sa pomerne rýchlo prejaví na kvalite vody a na nižšej spotrebe chemikálií, najmä chlóru. V prípade vysávača Spring nie je nutná žiadna špeciálna inštalácia, pretože tento typ vysávača nemusí byť napojený na cirkulačný okruh bazéna.

Technické parametre bazénového vysávača SPRING

Teoretická rýchlosť pohybu 840 m / hod.
Teoretická čistiaca rýchlosť 336 m2 / hod.
Šírka čistiacej plochy 400 mm
Prefiltrovaný objem vody 17 m3 / hod.
Hmotnosť bez kábla 8 kg
Primárne napätie 230 / 50 V / Hz
Sekundárne napätie 29 V DC
Dĺžka kábla 15 m
Swivel (otočný čap, ktorý zabraňuje zakrútenie kábla) ANO
Optimálna pracovná teplota vody 18 - 32 °C
Doba čistiaceho cyklu 3 hod
Filtračná schopnosť 70 µm
Diaľkové ovládanie / vozík / stojan NE / NE / NE
Počet kief / z toho aktívne 2 / 0

Využitie bazénového vysávača SPRING

Bazénový vysávač SPRING je ideálny na čistenie dna rodinných bazénov. Tento prístroj je absolútne nenáročný na obsluhu a údržbu.

Vysávač skrátka len vložíte do svojho bazéna, zapnete ho a zvyšok už zvládne vysávač sám, nemusíte sa teda o nič starať. Vysávač nielenže bez akejkoľvek pomoci vyčistí bazén, ale dokonca sa po skončení 2,5-hodinového čistiaceho cyklu sám vypne. Potom ho už stačí z bazéna len vybrať a všetko je hotové.

Kam umiestniť bazénový vysávač SPRING

Bazénový vysávač SPRING je vybavený nízkonapäťovým transformátorom. Transformátor je nutné uložiť pod strechu v suchom prostredí s teplotou do 40 °C, v minimálnej vzdialenosti 3 m od bazéna. Dbajte na to, aby nebol transformátor vystavený priamemu slnečnému žiareniu. Pred pripojením do siete sa presvedčte, či nie je prístroj, zásuvka alebo kábel poškodený a tiež si overte, či všetko zodpovedá elektrickej ochrane STN. Používajte len originálny transformátor dodávaný s vysávačom.

Použitie bazénového vysávača SPRING

 • Premiestnite bazénový vysávač k bazénu.
 • Rozmotajte kábel.
 • Pomaly ponárajte vysávač do bazéna tak, aby mohol všetok vzduch uniknúť hornou časťou vysávača.
 • Overte si, že je bazénový vysávač ponorený až na dne bazéna a že jeho kefa mieri smerom dole – ku dnu bazéna.
 • Zapojte kábel k transformátoru.
 • Pripojte transformátor do zásuvky. Na transformátore je umiestnený vypínač, ktorým uvediete vysávač do chodu.
 • Po skončení 2,5-hodinového čistiaceho cyklu sa vysávač SPRING automaticky vypne. Ak chcete vykonať ešte ďalší čistiaci cyklus, musíte transformátor vypnúť minimálne na 30 sekúnd, vybrať filtračný vak, vyčistiť ho a vložiť späť do vysávača. Potom môžete spustiť ďalší čistiaci cyklus.
 • V priebehu čistenia vášho bazéna vysávačom SPRING sa nesmiete kúpať. Tento zákaz sa musí dodržiavať kvôli nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom!
 • Vysávač zapínajte pri teplote vody 18 - 32 °C.

Nezabudnite:

Nikdy nezapínajte vysávač SPRING na suchu - môže to mať za následok vážne poškodenie zariadenia a stratu nároku na bezplatný servis!

Kefy Wonder Brush

Keď používate bazénový vysávač na údržbu bazéna s keramickým obkladom, prípadne bazéna vyrobeného z extrémne hladkého povrchu, alebo v prípade, že nie sú splnené podmienky pre bezchybný chod vysávača, je potrebné, aby ste použili špeciálne kefy Wonder Brush. Tieto kefy nie sú štandardnou výbavou vysávača, a preto si ich nezabudnite dokúpiť. Vďaka týmto kefám sa vysávač môže pohybovať po bazéne aj v takýchto nepriaznivých podmienkach.

V prípade bazénového vysávača s kefami Wonder Brush nezabúdajte na to, že je dôležité, aby ste po ponorení vysávača do bazéna cca 5 - 10 minút počkali, kým sa kefy nenasiaknu vodou. To, že sú kefy správne nasiaknuté vodou, zistíte tak, že sú zmäknuté po celej svojej dĺžke. Vysávač môžete uviesť do prevádzky až po úplnom ponorení vysávača na dno bazéna.

Starostlivosť o bazénový vysávač SPRING

Nenechávajte vysávač nepretržite v bazéne. Po dokončení čistiaceho procesu vo vašom bazéne vypnite transformátor, odpojte prístroj zo siete a priblížte vysávač SPRING k stene bazéna potiahnutím za kábel. Keď je vysávač na hladine, uchopte ho za držadlo a opatrne ho vytiahnite z vody. Nikdy však nevyťahujte vysávač SPRING z vody za kábel!

Bazénový vysávač SPRING uchovávajte počas nečinnosti na stojane. Na jeho umiestnenie vyberte suché miesto, v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla a slnečného žiarenia, pri teplote do 40 °C, inak by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu!

Vyčistenie filtračného vrecka bazénového vysávača SPRING

 • Najprv vypnite transformátor a potom odpojte vysávač zo siete.
 • Vytiahnite vysávač z vody a otočte ho spodnou stranou nahor. Povoľte zaisťovacie západky tela vysávača a vyberte nasávanie a filtračné vrecko.v
 • Vyberte filtračné vrecko z veka a vyčistite ho dôkladne prúdom vody z hadice alebo ho vypláchnite v nádrži s vodou.
 • Filtračné vrecko môžete taktiež občas vyprať v práčke na normálnom programe pre syntetické tkaniny (do 30 °C) bez použitia pracích prostriedkov.
 • Filtračné vrecko vložte späť (plstnatou stranou dovnútra). Nášivka má byť na vonkajšej strane vrecka.
 • Položte nasávanie do vysávače a zafixujte ho zaisťovacími západkami. Ak máte problémy vsunút nasávanie na svoje miesto, filtračné vrecko je pravdepodobne nesprávne nasadené.

Pravidelné odstraňovanie nečistôt z pohyblivých častí bazénového vysávača SPRING

Bazénový vysávač SPRING je nevyhnutné dôkladne kontrolovať a vyčistiť. Túto údržbu vykonávajte podľa potreby a frekvencie používania. Pri častejšom používaní je vhodné vysávač kontrolovať 1 x týždenne.

Skontrolujte horný otvor vysávača, aby ste sa uistili, že vrtuľka nie je blokovaná nečistotami (žuvačky, náplasti a pod.) alebo vlasmi. Kryt vrtuľky je samozrejme možné vybrať a vrtuľku vyčistiť. Nezabúdajte odstraňovať všetky nečistoty nahromadené medzi pásmi a na valcoch. Po manuálnom odstránení nečistôt vysávač dôkladne vystriekajte čistou vodou.

Používanie kábla bazénového vysávača SPRING

Počas používania vysávača SPRING sa môže kábel skrútiť. Na zaručenie správneho fungovania stroja je nevyhnutné kábel pred použitím rozmotať. Kábel je potrebné pravidelne kontrolovať, či nedošlo k jeho poškodeniu! Skôr ako vložíte vysávač SPRING do vody, kábel dôkladne rozmotajte. Po vytiahnutí vysávača z vody kábel namotajte a potom stočený zaveste na držiak kábla.

Starostlivosť o kefy Wonder Brush bazénového vysávača SPRING

Po vytiahnutí vysávača z bazéna je nevyhnutné, aby ste vyčistili kefy Wonder Brush. Kefy sa čistia vystriekaním tlakovou vodou. Keď budete manuálne otáčať valcami, vyčistíte kefy po celom obvode. Ak sa nebudete po každom použití o vysávač dôkladne starať, zapríčiníte zníženie priľnavosti kief ku dnu a stenám bazéna. Kefy Wonder Brush nesmú vyschnúť a zatvrdnúť znečistené, inak by totiž došlo k ich nenávratnému poškodeniu!

Nezabudnite

 • Nikdy nezapínajte vysávač SPRING na suchu - môže to mať za následok vážne poškodenie zariadenia a stratu nároku na bezplatný servis!
 • Keď je vysávač SPRING v prevádzke - teda čistí váš bazén, nesmiete sa kúpať. Tento zákaz sa musí dodržiavať kvôli nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom!
 • Vysávač zapínajte pri teplote vody 18 - 32 °C.
 • Kefy Wonder Brush nesmú vyschnúť a zatvrdnúť znečistené, inak by totiž došlo k ich nenávratnému poškodeniu!
 • Filtračné vrecko vyčistite (vystriekajte vodou alebo vyperte) ihneď po vytiahnutí vysávača z bazéna. Ak necháte filtračné vrecko s nečistotami uschnúť, stáva sa neúčinným, pretože tak stráca svoju filtračnú schopnosť.
 • Bazénový vysávač SPRING nechajte počas nečinnosti uložený na stojane v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla a slnečného žiarenia, pri teplote do 40 °C. Pri nedodržaní týchto odporúčaní by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu!
 • Opotrebované súčiastky nechajte vymeniť odborným pracovníkom v servise.
 • Pokiaľ v bazéne denne používate sypké chemikálie, odporúčame vám obstarať si na ich dávkovanie automatický dávkovač, aby ste zabránili tvorbe usadenín. Pokiaľ nie sú rozpustené všetky chemikálie, vysávač SPRING nikdy nezapínajte, pretože by sa tým mohlo upchať filtračné vrecko.
 • Používajte výhradne chemikálie určené na úpravu bazénovej vody! Vysávač nesmie prísť do styku s koncentrovanou chemikáliou a taktiež musíte dbať na to, aby ju nenasal.
 • Zariadenie je určené na prevádzku vo vode, ktorej kvalita spĺňa vyhlášku MZ SR č. 72/2008 Z. z. „Vyhláška o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu a na kúpaliská.”
 • Je nevyhnutné si uvedomiť, že vysoké, ale i nízke teploty, prípadne veľké dávky chemikálií alebo používanie v prevádzkach so slanou či termálnou vodou, alebo inak nezodpovedajúce parametrom vyhlášky MZ SR č. 72/2008 Z.z, znižujú životnosť niektorých dielov vysávača (napr. pásov, kief a pod.).

Referencie

Simona Krainová

Simona Krainová modelka “Díky ALBIXONU máme moře doma!!! Děkuji za skvělý servis a péči.”

Kúpil u nás:

Bazén prelivový obdĺžnik
Zastrešenie Casablanca flat

Profesia: modelka

Simona Krainová je svetovo známou modelkou, ktorej tvár preslávili tituly takých prestížnych časopisov, ako je americký a francúzsky Elle, Marie Claire, L'Oficiel, Madame Figaro, Biba, Cosmopolitan alebo Maxim. Magazín Stuff ju navyše v roku 2001 uviedol medzi 50 naj sexi ženami sveta. Spolupracovala s fotografmi veľkých mien. Stala sa tvárou kozmetických značiek Biotherm a L'Oreal a predvádzala pre módnych návrhárov ako je Yves Saint Laurent, Thierry Mugler, MAX MARA, Claude Montana či Castelbalzac. Na slovenskom trhu sa stala múzou takých návrhárov ako je Osmany Laffita, Blanka Matragi alebo Beáta Rajská. Svoje nadanie však uplatnila aj ako moderátorka a herečka. Pre moderovanie svojich relácií si ju vybrali napríklad medzinárodné televízie Fashion TV a American entertainment.

07.08.2019
Ota Jirák

Ota Jirák komik “ALBIXON to je on, mého srdca šampion!!!”

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový ovál
Zastrešenie Monaco future

Profesia: komik a zabávač

Ota Jirák je nielen známy komik a zabávač, ale je predovšetkým vynikajúci dabingový herec, a preto jeho hlas nachádza široké uplatnenie v najrôznejších rozprávkach a detských reláciách. Nahovoril, napríklad, postavu mimozemšťana Alfa v rovnomennom americkom rodinnom seriály. Dvadsať rokov je spojený s populárnou postavičkou Hele z detskej relácie Studio Kamarád a jeho neskorších úpravách. Vo filme DOBA ĽADOVÁ na divákov prehovoril ako mamut, daboval taktiež seriál Medvedík Pú. Potom, ako vyštudoval bábkoherectvo, ktorým sa taktiež na začiatku svojej kariéry živil, pôsobil od roku 1980 do roku 1985 v štúdiu GAG Borisa Hybnera. Dvakrát hral v Prozatimním divadle Františka Ringo Čecha, na začiatku 90. rokov hosťoval v Divadle Semafor a od roku 2003 je v angažmán v Mestskom divadle v Mladej Boleslavi.

07.08.2019
Tomáš Pöpperle

Tomáš Pöpperle hokejista “ALBIXON...tak určitě!!!”

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový ovál
Zastrešenie Monaco Futur

Profesia: hokejista

Tomáš Pöpperle začínal ako malý chlapec najprv s futbalom. Až postupom času sa presunul na ľad a postavil sa do hokejovej bránky. Vo svojej kariére bránil hokejové bránky tímov z NHL, KHL aj českej extraligy alebo reprezentácie. V súčasnosti hrá za HC Sparta Praha.

07.08.2019
Taťána Kovaříková

Taťána Kovaříková módna návrhárka “ALBIXON je nejlepší!”

Kúpil u nás:

Bazény vypláštené ťažkou fóliou

Profesia: módna návrhárka

Taťána Kovaříková je popredná česká módna návrhárka, ktorá má od roku 1995 svoju vlastnú značku TATIANA. Jej modely zahŕňajú nielen oblečenie na denné nosenie, ale aj večerné róby a svadobné šaty. Medzi jej zákazníčky patrí napríklad Helena Vondráčková, Monika Absolonová, Hana Zagorová a mnoho ďalších. Navyše sa podieľala aj na divadelných hrách alebo televíznej a filmovej tvorbe ako kostýmová výtvarníčka./

07.08.2019
Zorka a Míra Hejdovi

Zorka a Míra Hejdovi moderátorka, moderátor

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový obdĺžnik
Casablanca Infinity

Profesia: moderátorka, moderátor

Míra Hejda je známy rozhlasový a televízny moderátor. Niekoľko rokov úspešne moderuje na rádiu Kiss Proton, spolupracuje s TV Óčko, kam dodáva vlastnú reláciu "Limuzína s Mírou Hejdou", kde sa mu za tri roky vystriedalo viac ako 150 českých a slovenských osobností. S jeho ženou Zorkou ho môžete vídať každý týždeň vo Raňajkách s Novou. Je tvárou značky Reporter, produkuje reláciu o testovaní áut Autocentral a poznať ho môžete aj ako moderátora relácie Vyvolení Noví hrdinovia z roku 2007 na TV Prima.

Zorka Hejdová je známa predovšetkým ako moderátorka Raňajky s Novou a Superstar. Počuť ju však môžete aj na Európe 2 v reláciách Maxximum muziky a Víkendovej rannej show. Okrem toho je tiež tvárou značky Reporter, venuje sa modelingu a často moderuje súkromné i firemné akcie.

07.08.2019
Pavilón BOGNER

Pavilón BOGNER

Kúpili u nás:

Atypické zastrešenia

 

Špindlerův Mlýn patrí medzi najobľúbenejšie horské strediská Českej republiky. Jeho krásy si môžete vychutnávať nielen s lyžami či turistickými topánkami na nohách, ale taktiež so šálkou kávy v ruke za každého počasia a v ktoromkoľvek ročnom období. To vám umožní atypické zastrešenie vonkajšej terasy pavilónu BOGNER. V pavilóne BOGNER je možné navštíviť prostredie príjemnej kaviarne, kde len s ťažkosťami odoláte lahodnej káve s čerstvou tortou, či pizzerii, kde vám ponúknu pizzu z tých najlepších surovín, alebo predajňu s lyžiarskym a módnym oblečením, v ktorej v letných mesiacoch môžete nakúpiť značkové oblečenie za outletové ceny.

Zastrešenie sa montovalo v decembri 2009 pred návštevou prezidenta V. Klausa a vtedajšieho predsedu vlády Jana Fischera v lyžiarskom stredisku. Pod uvedeným zastrešením došlo k neformálnej schôdzke týchto najvyšších predstaviteľov štátu.

Zastrešenie je riešené ako 4-modulové zastrešenie s možnosťou parkovania všetkých modulov mimo priestoru letnej terasy. Spôsob zastrešenia terasy umožňuje jej celoročné využitie na odpočinkové posedenie bez vplyvu klimatických podmienok. V zimnom období je pod zastrešením regulovaná teplota pomocou plynového mobilného vykurovania. Na uvedenom zastrešení bolo použité originálne technické riešenie systému umiestnenia pojazdu na stene domu pri jednotlivých segmentoch zastrešenia oproti obvyklým spôsobom. Povrchová úprava konštrukcie bola vyhotovená v imitácii dreva. Boli použité nosné profily s rozmerom 70 x 50 mm.

07.08.2019
Daniel Kolář

Daniel Kolář futbalista “Děkuji za rychlou a kvalitní spolupráci s ALBIXONEM. Koupání si nemůžeme vynachválit jak my, tak naši přátelé!”

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový obdĺžnik
Casablanca Infinity

Profesia: futbalista

Daniel Kolář sa narodil 27. októbra 1985 a s futbalom začal v SK Roztoky, odkiaľ v roku 1997 odišiel do pražskej Sparty. V sezóne 2006/07 sa stal členom základnej jedenástky Sparty a podieľal sa na zisku titulu v Gambrinus lige. V roku 2014 taktiež zvíťazil v českej ankete Futbalista roku v kategórii Talent roku.

Na konci septembra 2008 prestúpil do západočeského klubu FC Viktoria Plzeň, kde sa podieľal na zisku štyroch titulov, pohára i superpohára. V úvode sezóny 2016/2017 sa tento reprezentačný stredopoliar rozhodol zmeniť pôsobisko a zamieril do tureckého Gaziantepspor, kde si vyskúšal svoje prvé zahraničné angažmán.

07.08.2019
Tomáš Zápotočný

Tomáš Zápotočný futbalista “Spolupráce s Albixonem byla skvělá, koupání je ještě lepší!.”

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový obdĺžnik
Monaco future

Profesia: futbalista

Tomáš Zápotočný sa narodil 13. 9. 1980 v Příbrami, kde taktiež začal svoju kariéru profesionálneho futbalistu. Výraznejších úspechov sa ale dočkal až v drese Slovanu Liberec, ktorý ako kapitán doviedol k majstrovskému titulu. Za sebou má taktiež zahraničný angažmán v Udinese, Besiktasi a Bursaspore. Po niekoľkých rokoch v zahraničí sa vrátil späť do Čiech, kde obliekol dres pražskej Sparty a následne Příbrami. V sezóne 2016/2017 prestúpil do druholigového Baníka Ostrava.

07.08.2019
Dagmar Patrasová a Felix Slováček

Dagmar Patrasová a Felix Slováček herečka a muzikant “Děláte nám léta radost!. Děkujeme :) ”

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový obdĺžnik
Zastrešenie Klasik

Profesia: herečka a muzikant

Dagmar Patrasová známa medzi deťmi predovšetkým ako Dáda sa narodila do umeleckej rodiny. V priebehu štúdia na konzervatóriu bola na základe konkurzu prijatá Jiřím Suchým do divadla Semafor do stáleho angažmán, kde pôsobila 17 rokov. V osemdesiatych rokoch natočila album Pasu, pasu, písničky a to urobilo z herečky speváčku pesničiek pre deti a týmto smerom sa začala uberať celá jej ďalšia umelecká cesta. Moderovala vysielanie Štúdio Kamarát, neskôr Kuřátka alebo Kouzelnou školku. S Dádou sa neodmysliteľne spája dážďovka Júlia. V súčasnej dobe vydáva vlastný časopis DÁDA, moderuje svoju reláciu na ČT s názvom Raníček s Dádou a hrá autorské predstavenia pre deti po celej Českej republike.

Felix Slováček, absolvent kroměřížskeho konzervatória a Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, predstavuje na českej hudobnej scéne špičku medzi hráčmi na klarinet a saxofón. Do jeho stáleho repertoáru patria diela z oblasti klasickej hudby, ako aj džezu a popu. Ako sólový hráč získal už mnoho cien na medzinárodných súťažiach. Svoju hudobnú mnohostrannosť vždy preukazoval taktiež ako skladateľ a od roku 1983 ako šéfdirigent Big Bandu Felixe Slováčka. Bol členom mnohých orchestrov ako napr. Orchestra Karla Vlacha a vystupoval s radom ďalších. Pravidelne sa objavoval taktiež v programoch stálice českého popu Karla Gotta. Na svojom konte má Felix Slováček viac než 500 nahraných titulov a takmer dva milióny predaných zvukových nosičov.

07.08.2019
Na úvod

Copyright © 1998 - 2022 BAZENOVYSPECIALISTA s.r.o.

Objednať si bazénového špecialistu domov.

bazenovyspecialista.sk
bazenovyspecialista.sk

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.