Zákaznícka linka +421 948 889 889Servisné oddelenie +421 908 055 513

Piesková filtrácia

Filtračná nádoba s pieskom je súčasťou filtračného okruhu, ktorý vám zaisťuje čistenie bazénovej vody.

Piesková filtrácia do bazéna slúži na zachytenie nečistôt nachádzajúcich sa v bazénovej vode na báze prírodných princípov. Ich podstatou je prietok vody cez filtračnú náplň, v ktorej sa mechanické nečistoty zachytávajú a čistá voda sa vracia späť do bazéna. Táto filtračná náplň sa skladá z vrstiev kremičitého piesku rôznej zrnitosti (možnosť doplnkovej vrstvy materiálu so špeciálnymi vlastnosťami). Čím menší počet vrstiev má filter do bazéna, tým vyššie sú nároky na chemickú úpravu vody. V prípade, že sú medzery medzi zrnkami piesku príliš veľké, je potrebné ich zmenšiť použitím koagulátu (látka, ktorá na svojom povrchu zachytí i veľmi malé čiastočky a pri praní bazénového filtra sa spolu s nečistotami odplaví do kanalizácie).

Náročnosť na údržbu pieskovej filtrácie je minimálna: piesková náplň sa prepiera štandardne jeden krát za týždeň (podľa zaťaženia bazéna), pieskovú náplň stačí vymeniť jeden krát za 2 až 3 roky.

Typy kompletnej bazénovej filtrácie:

Model Výška
[mm]
Priemer
[mm]
Stanovený prietok
[m3/h]
Piesok
[kg]
FSP 350 726 335 4 20
FSP 450 814 455 6 45
FSP 500 845 535 9 85
FSP 650 950 635 12 145

Zapojenie bazénovej filtrácie:

 • Presvedčte sa, že je v nádobe filtra dostatočné množstvo filtračného piesku a že sú vykonané a zabezpečené všetky potrebné pripojenia.
 • Pritlačte páku ovládacieho ventilu a nasmerujte ju do polohy BACKWASH (preplach). (Aby ste zabránili poškodeniu stupnice ventilu, vždy pred otočením stlačte páku).
 • Bazénové čerpadlo dostatočne zavodnite, to znamená, že filtračná nádoba bude naplnená vodou. Potom ho zapojte podľa pokynov (dbajte na to, aby boli všetky nasávacie a vratné potrubia otvorené). Keď už voda vyteká odpadovou hadicou, ponechajte čerpadlo bežať minimálne jednu minútu. Prvotný preplach piesku sa odporúča kvôli odstráneniu nečistôt a jemných častíc, ktoré by sa tak mohli dostať do bazéna.
 • Odpojte bazénové čerpadlo a ventil nastavte do polohy RINSE (zafiltrovanie). Zapnite čerpadlo a nechajte ho v prevádzke asi pol minúty až minútu, pokiaľ voda v pozorovacom okienku nebude úplne čistá. Znovu vypnite čerpadlo, nastavte ventil späť do polohy FILTER (filtrácia) a čerpadlo zasa zapnite. Filtrácia teraz beží v normálnom filtračnom režime a odfiltrováva z bazénovej vody všetky nečistoty.
 • Aby ste dosiahli daný prietok, musíte upraviť nasávacie a vratné ventily. Overte si, či zo systému a filtru nikde neuniká voda, a pokiaľ je to nutné, utiahnite pripojenie, skrutky alebo matice.
 • Na začiatku filtračného cyklu si nezabudnite zaznamenať tlak, pokiaľ je filtrácia čistá. (Táto hodnota totiž bude odlišná v každom bazéne v závislosti od použitého čerpadla a dĺžky a tvaru potrubia). Po nejakej dobe sa kvôli nahromadeným nečistotám vo filtrácii zvýši tlak a taktiež sa zníži prietok vody. Keď bude manometer ukazovať tlak 1,5 bar, čo je viac ako počiatočný tlak pri „čistom“ filtri, je najvyšší čas filtráciu prepláchnuť (viď. nižšie v kapitole „Polohy viaccestného ventila - Preplach“).

Pri prvom čistení novej bazénovej vody bude pravdepodobne nutné preplachovať filtračný piesok častejšie, keďže táto voda obsahuje viac nečistôt.

Význam polôh viaccestného ventila

FILTRÁCIA

Ide o základnú polohu, ktorá slúži na filtrovanie bazénovej vody. Túto funkciu aktivujte podľa nasledujúcich pokynov:

Vypnite bazénové čerpadlo a nastavte páku viaccestného ventila do polohy „Filtrácia“. Teraz môžete čerpadlo opäť zapnúť. Počas prevádzky príležitostne kontrolujte tlak, ktorý vám ukazuje manometer, aby ste mali prehľad o stave filtra (jeho zanesení nečistotami). Normálny tlak vo filtračnej nádobe by sa mal pohybovať okolo 0,8 Kp/cm2. Keď však tlak začne dosahovať hodnoty okolo 1,3 Kp/cm2, mali by ste vykonať tzv. preplach. (Uvedené hodnoty sú iba orientačné a môžu byť rozdielne pri každom bazéne v závislosti od použitého čerpadla a dĺžky a tvaru potrubia).

PREPLACH

Ide o funkciu na čistenie filtrácie pomocou obráteného prúdenia. Je určená na vypranie piesku a odstránenie nečistôt z filtra. V každej pieskovej náplni pri filtrovaní vznikne množstvo priepustových ciest, ktoré zdržujú nečistoty, ktoré sa nachádzajú v bazéne. Keď tieto nečistoty vo filtrácii uviaznu, tak sa počet priepustových ciest zníži a tlak vo filtri sa zvýši. Keď sa dosiahne tlak okolo 1,3 Kp/cm2, filtračný piesok už ďalej nezvládne zachytávať viac nečistôt a preto je nevyhnutné, aby ste vykonali preplach.

 • Vypnite bazénové čerpadlo. Ovládací ventil prepnite do polohy „Preplach“.
 • Keď budú nasávacie aj výtlačné ventily úplne otvorené, zapojte čerpadlo a nechajte ho bežať po dobu zhruba 2 minút. Špinavá voda sa zvedie do odpadu a v bazéne následne poklesne hladina. Po ukončení programu je filter opäť čistý a je teda pripravený na ďalšie filtrovanie.

ZAFILTROVANIE

Táto funkcia sa používa vždy po vykonanom preplachu a je určená na vypláchnutie nečistôt z filtrácie. Ide o tzv. dokončovaciu polohu pri preplachu. Keby ste vykonali preplach filtra a ihneď potom spustili filtrovanie, v prvých sekundách by do bazéna pritekala zakalená voda. Táto voda so sebou nesie drobné nečistoty, ktoré nestačili odplávať pri funkcii preplachu. Aby ste tomuto javu predišli, je tu práve táto poloha „Zafiltrovanie“.

 • Bezprostredne po preplachu nastavte ovládací ventil do polohy zafiltrovanie.
 • Bazénové čerpadlo nechajte zapnuté 1 minútu.
 • Vypnite bazénové čerpadlo. Ovládací ventil nastavte do polohy filtrovania.
 • V polohe ovládacieho ventilu pri zafiltrovaní sa voda nevracia späť do bazéna, ale je zvedená do odpadu, a preto dochádza k poklesu hladiny vody v bazéne.

ODPAD

Odtok filtra je určený na vysávanie vody do odpadu. Túto funkciu môžete využiť aj na zníženie hladiny bazénovej vody.

RECIRKULÁCIA

Ide tiež o obtok filtra, avšak s možnosťou na prečerpávanie vody do bazéna bez filtrovania.

ZATVORENÉ

Táto funkcia slúži na uzatvorenie prietoku do filtra alebo do bazéna. Túto polohu použite vtedy, keď potrebujete vyčistiť kôš bazénového čerpadla od hrubých nečistôt alebo pri jeho oprave, údržbe a pod. Pokiaľ budete mať na viaccestnom ventile nastavenú túto funkciu, nikdy nezapínajte čerpadlo!

Niekoľko odporúčaní na záver:

 • Pred akoukoľvek manipuláciou so šesťcestným ventilom musíte vypnúť bazénové čerpadlo.
 • Nikdy nezapínajte zariadenie bez vody.
 • Filter nikdy nepripájajte bezprostredne na zdroj vody z vodovodnej siete. Tlak vody z vodovodnej siete by totiž mohol byť mnoho vyšší, ako je maximálny tlak filtra.
 • Nikdy nespúšťajte bazénové čerpadlo, ak je sa šesťcestný ventil nachádza v zatvorenej polohe alebo v prípade nepriechodnosti potrubia v obehovom systéme. Tlak by sa tak mohol zvýšiť viac, ako je pracovný tlak a následne by sa mohlo poškodiť, prasknúť či odtrhnúť veko šesťcestného ventila, čo by mohlo spôsobiť poranenie alebo škody na majetku.

  Nie je dovolené sadať si alebo inak zaťažovať zariadenie.

 • Na čistenie veka filtra a vlastnej nádoby filtra nikdy nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá, pretože by tak mohlo dôjsť k poškodeniu jeho povrchu (strata lesku, priehľadnosti a pod.).
 • Pre správny chod sa odporúča pravidelné čistenie vlasového filtra bazénového čerpadla a koša skimmera. Predídete tak prípadnému poškodeniu čerpadla a zároveň zaistíte riadne a spoľahlivé fungovanie systému.
 • Ak je čerpadlo zapnuté, nevyskrutkovávajte prírubové spojky.
 • Nezabudnite na to, že všetky spoje majú tesnenie. Z toho dôvodu nie je nutné príliš uťahovať matice. Prílišným utiahnutím by sa mohli poškodiť plastové diely.
Problém Príčina Riešenie
Filter má malý výkon. Vysávač nasáva málo vody. Zachytávač hrubých nečistôt je zanesený. Vyčistite zachytávač hrubých nečistôt.
Motor sa točí opačným smerom. Overte pomocou šípky umiestnenej na tele čerpadla, či sa motor otáča správnym smerom. Ak nie, zmeňte prívodné vodiče vo svorkovnici.
Nasávacie alebo výtlačné potrubie je zanesené. Potrubie vyčistite.
Tlak na manometri rýchlo rastie. pH vody je príliš vysoké (voda je zakalená). Znížte hodnotu pH.
Nedostatok chlóru (voda je zelená). Pridajte chlór a dezinfikujte tak vodu.
Tlak na manometri nerovnomerne kolíše. Čerpadlo nasáva vzduch. Overte, či neuniká voda za zachytávačom hrubých nečistôt.
Polouzatvorené nasávanie. Overte, či je ovládací ventil na nasávacom potrubí úplne otvorený.

Referencie

Simona Krainová

Simona Krainová modelka “Díky ALBIXONU máme moře doma!!! Děkuji za skvělý servis a péči.”

Kúpil u nás:

Bazén prelivový obdĺžnik
Zastrešenie Casablanca flat

Profesia: modelka

Simona Krainová je svetovo známou modelkou, ktorej tvár preslávili tituly takých prestížnych časopisov, ako je americký a francúzsky Elle, Marie Claire, L'Oficiel, Madame Figaro, Biba, Cosmopolitan alebo Maxim. Magazín Stuff ju navyše v roku 2001 uviedol medzi 50 naj sexi ženami sveta. Spolupracovala s fotografmi veľkých mien. Stala sa tvárou kozmetických značiek Biotherm a L'Oreal a predvádzala pre módnych návrhárov ako je Yves Saint Laurent, Thierry Mugler, MAX MARA, Claude Montana či Castelbalzac. Na slovenskom trhu sa stala múzou takých návrhárov ako je Osmany Laffita, Blanka Matragi alebo Beáta Rajská. Svoje nadanie však uplatnila aj ako moderátorka a herečka. Pre moderovanie svojich relácií si ju vybrali napríklad medzinárodné televízie Fashion TV a American entertainment.

07.08.2019
Ota Jirák

Ota Jirák komik “ALBIXON to je on, mého srdca šampion!!!”

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový ovál
Zastrešenie Monaco future

Profesia: komik a zabávač

Ota Jirák je nielen známy komik a zabávač, ale je predovšetkým vynikajúci dabingový herec, a preto jeho hlas nachádza široké uplatnenie v najrôznejších rozprávkach a detských reláciách. Nahovoril, napríklad, postavu mimozemšťana Alfa v rovnomennom americkom rodinnom seriály. Dvadsať rokov je spojený s populárnou postavičkou Hele z detskej relácie Studio Kamarád a jeho neskorších úpravách. Vo filme DOBA ĽADOVÁ na divákov prehovoril ako mamut, daboval taktiež seriál Medvedík Pú. Potom, ako vyštudoval bábkoherectvo, ktorým sa taktiež na začiatku svojej kariéry živil, pôsobil od roku 1980 do roku 1985 v štúdiu GAG Borisa Hybnera. Dvakrát hral v Prozatimním divadle Františka Ringo Čecha, na začiatku 90. rokov hosťoval v Divadle Semafor a od roku 2003 je v angažmán v Mestskom divadle v Mladej Boleslavi.

07.08.2019
Tomáš Pöpperle

Tomáš Pöpperle hokejista “ALBIXON...tak určitě!!!”

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový ovál
Zastrešenie Monaco Futur

Profesia: hokejista

Tomáš Pöpperle začínal ako malý chlapec najprv s futbalom. Až postupom času sa presunul na ľad a postavil sa do hokejovej bránky. Vo svojej kariére bránil hokejové bránky tímov z NHL, KHL aj českej extraligy alebo reprezentácie. V súčasnosti hrá za HC Sparta Praha.

07.08.2019
Taťána Kovaříková

Taťána Kovaříková módna návrhárka “ALBIXON je nejlepší!”

Kúpil u nás:

Bazény vypláštené ťažkou fóliou

Profesia: módna návrhárka

Taťána Kovaříková je popredná česká módna návrhárka, ktorá má od roku 1995 svoju vlastnú značku TATIANA. Jej modely zahŕňajú nielen oblečenie na denné nosenie, ale aj večerné róby a svadobné šaty. Medzi jej zákazníčky patrí napríklad Helena Vondráčková, Monika Absolonová, Hana Zagorová a mnoho ďalších. Navyše sa podieľala aj na divadelných hrách alebo televíznej a filmovej tvorbe ako kostýmová výtvarníčka./

07.08.2019
Zorka a Míra Hejdovi

Zorka a Míra Hejdovi moderátorka, moderátor

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový obdĺžnik
Casablanca Infinity

Profesia: moderátorka, moderátor

Míra Hejda je známy rozhlasový a televízny moderátor. Niekoľko rokov úspešne moderuje na rádiu Kiss Proton, spolupracuje s TV Óčko, kam dodáva vlastnú reláciu "Limuzína s Mírou Hejdou", kde sa mu za tri roky vystriedalo viac ako 150 českých a slovenských osobností. S jeho ženou Zorkou ho môžete vídať každý týždeň vo Raňajkách s Novou. Je tvárou značky Reporter, produkuje reláciu o testovaní áut Autocentral a poznať ho môžete aj ako moderátora relácie Vyvolení Noví hrdinovia z roku 2007 na TV Prima.

Zorka Hejdová je známa predovšetkým ako moderátorka Raňajky s Novou a Superstar. Počuť ju však môžete aj na Európe 2 v reláciách Maxximum muziky a Víkendovej rannej show. Okrem toho je tiež tvárou značky Reporter, venuje sa modelingu a často moderuje súkromné i firemné akcie.

07.08.2019
Pavilón BOGNER

Pavilón BOGNER

Kúpili u nás:

Atypické zastrešenia

 

Špindlerův Mlýn patrí medzi najobľúbenejšie horské strediská Českej republiky. Jeho krásy si môžete vychutnávať nielen s lyžami či turistickými topánkami na nohách, ale taktiež so šálkou kávy v ruke za každého počasia a v ktoromkoľvek ročnom období. To vám umožní atypické zastrešenie vonkajšej terasy pavilónu BOGNER. V pavilóne BOGNER je možné navštíviť prostredie príjemnej kaviarne, kde len s ťažkosťami odoláte lahodnej káve s čerstvou tortou, či pizzerii, kde vám ponúknu pizzu z tých najlepších surovín, alebo predajňu s lyžiarskym a módnym oblečením, v ktorej v letných mesiacoch môžete nakúpiť značkové oblečenie za outletové ceny.

Zastrešenie sa montovalo v decembri 2009 pred návštevou prezidenta V. Klausa a vtedajšieho predsedu vlády Jana Fischera v lyžiarskom stredisku. Pod uvedeným zastrešením došlo k neformálnej schôdzke týchto najvyšších predstaviteľov štátu.

Zastrešenie je riešené ako 4-modulové zastrešenie s možnosťou parkovania všetkých modulov mimo priestoru letnej terasy. Spôsob zastrešenia terasy umožňuje jej celoročné využitie na odpočinkové posedenie bez vplyvu klimatických podmienok. V zimnom období je pod zastrešením regulovaná teplota pomocou plynového mobilného vykurovania. Na uvedenom zastrešení bolo použité originálne technické riešenie systému umiestnenia pojazdu na stene domu pri jednotlivých segmentoch zastrešenia oproti obvyklým spôsobom. Povrchová úprava konštrukcie bola vyhotovená v imitácii dreva. Boli použité nosné profily s rozmerom 70 x 50 mm.

07.08.2019
Daniel Kolář

Daniel Kolář futbalista “Děkuji za rychlou a kvalitní spolupráci s ALBIXONEM. Koupání si nemůžeme vynachválit jak my, tak naši přátelé!”

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový obdĺžnik
Casablanca Infinity

Profesia: futbalista

Daniel Kolář sa narodil 27. októbra 1985 a s futbalom začal v SK Roztoky, odkiaľ v roku 1997 odišiel do pražskej Sparty. V sezóne 2006/07 sa stal členom základnej jedenástky Sparty a podieľal sa na zisku titulu v Gambrinus lige. V roku 2014 taktiež zvíťazil v českej ankete Futbalista roku v kategórii Talent roku.

Na konci septembra 2008 prestúpil do západočeského klubu FC Viktoria Plzeň, kde sa podieľal na zisku štyroch titulov, pohára i superpohára. V úvode sezóny 2016/2017 sa tento reprezentačný stredopoliar rozhodol zmeniť pôsobisko a zamieril do tureckého Gaziantepspor, kde si vyskúšal svoje prvé zahraničné angažmán.

07.08.2019
Tomáš Zápotočný

Tomáš Zápotočný futbalista “Spolupráce s Albixonem byla skvělá, koupání je ještě lepší!.”

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový obdĺžnik
Monaco future

Profesia: futbalista

Tomáš Zápotočný sa narodil 13. 9. 1980 v Příbrami, kde taktiež začal svoju kariéru profesionálneho futbalistu. Výraznejších úspechov sa ale dočkal až v drese Slovanu Liberec, ktorý ako kapitán doviedol k majstrovskému titulu. Za sebou má taktiež zahraničný angažmán v Udinese, Besiktasi a Bursaspore. Po niekoľkých rokoch v zahraničí sa vrátil späť do Čiech, kde obliekol dres pražskej Sparty a následne Příbrami. V sezóne 2016/2017 prestúpil do druholigového Baníka Ostrava.

07.08.2019
Dagmar Patrasová a Felix Slováček

Dagmar Patrasová a Felix Slováček herečka a muzikant “Děláte nám léta radost!. Děkujeme :) ”

Kúpil u nás:

Bazén skimmerový obdĺžnik
Zastrešenie Klasik

Profesia: herečka a muzikant

Dagmar Patrasová známa medzi deťmi predovšetkým ako Dáda sa narodila do umeleckej rodiny. V priebehu štúdia na konzervatóriu bola na základe konkurzu prijatá Jiřím Suchým do divadla Semafor do stáleho angažmán, kde pôsobila 17 rokov. V osemdesiatych rokoch natočila album Pasu, pasu, písničky a to urobilo z herečky speváčku pesničiek pre deti a týmto smerom sa začala uberať celá jej ďalšia umelecká cesta. Moderovala vysielanie Štúdio Kamarát, neskôr Kuřátka alebo Kouzelnou školku. S Dádou sa neodmysliteľne spája dážďovka Júlia. V súčasnej dobe vydáva vlastný časopis DÁDA, moderuje svoju reláciu na ČT s názvom Raníček s Dádou a hrá autorské predstavenia pre deti po celej Českej republike.

Felix Slováček, absolvent kroměřížskeho konzervatória a Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, predstavuje na českej hudobnej scéne špičku medzi hráčmi na klarinet a saxofón. Do jeho stáleho repertoáru patria diela z oblasti klasickej hudby, ako aj džezu a popu. Ako sólový hráč získal už mnoho cien na medzinárodných súťažiach. Svoju hudobnú mnohostrannosť vždy preukazoval taktiež ako skladateľ a od roku 1983 ako šéfdirigent Big Bandu Felixe Slováčka. Bol členom mnohých orchestrov ako napr. Orchestra Karla Vlacha a vystupoval s radom ďalších. Pravidelne sa objavoval taktiež v programoch stálice českého popu Karla Gotta. Na svojom konte má Felix Slováček viac než 500 nahraných titulov a takmer dva milióny predaných zvukových nosičov.

07.08.2019
Na úvod

Copyright © 1998 - 2022 BAZENOVYSPECIALISTA s.r.o.

Objednať si bazénového špecialistu domov.

bazenovyspecialista.sk
bazenovyspecialista.sk

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.